• Projekt Współpracy- zapytanie ofertowe

  2019-06-25 14:08:23

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z rozpoczęciem realizacji operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” kieruje do potencjalnych oferentów zapytanie o cenę dotyczącą:

   

  - usługi wykonania zdjęć obszaru partnerskich LGD;

   

  - usługi wykonania gadżetów promocyjnych;

   

  - usługi wykonania stojaków promocyjnych typu Roll-up.

   

   

  wprowadził: administrator

 • Walne Zebranie Członków LGD

  2019-06-21 14:22:57

  Biuro Zarządu, uprzejmie informuje o WalnymZebraniu Członków LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej", które odbędzie się w czwartek 27.06.2019 r. o godz. 17:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ul. Piłsudskiego 2.
  W przypadku braku quorum w podanym terminie, kolejne zebranie obędzie się zgodnie z zapisami statutu, pół godziny później tj. w tym samym dniu o godz. 17
  :30.

  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. problematyki LEADER

  2019-06-17 14:37:39

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Mając na względzie sprawne wdrażanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023, w tym realizację planu komunikacji, serdecznie zapraszamy na organizowane w dniu 24.06.2019r. o godz. 14:30 w siedzibie Biura Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11, bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  Uczestnicy spotkania poznają najważniejsze zagadnienia Lokalnej Strategii Rozwoju, dowiedzą się jakie są procedury przyznawania i rozliczania pomocy oraz które projekty  będą miały największe szanse na dofinansowanie unijne za pośrednictwem LGD.


  W związku z ograniczoną liczbą miejsc, zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy dokonać w Biurze Zarządu LGD, telefonicznie pod nr 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem lgdpartnerstwo@o2.pl w terminie do piątku 21.06.2019r do godz. 15:00.

   

  wprowadził: administrator

 • Biuro terenowe w Pieniężnie nieczynne.

  2019-06-05 10:24:30

  UWAGA!!!

   

  Szanowni Państwo, biuro terenowe w Pieniężnie będzie nieczynne do dnia 27 czerwca 2019r.


  Dodatkowo informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2019r., biuro to zakończy swoją działalność.

  Tak więc wszelkie sprawy związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" na lata 2014-2023, kierować należy do Biura Zarządu we Fromborku.

   

  wprowadził: administrator

 • Projekt Współpracy - PATRZ

  2019-06-04 15:31:45

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Z przyjemnością informujemy, że nasza Lokalna Grupa Działania rozpoczęła realizację projektu współpracy z LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, mającym na celu zwiększenie zainteresowania aktywną turystyką oraz promocję terenu partnerskich lokalnych grup działania w trzech obszarach: przyrodniczym, kulturowym i historycznym.

   

  W związku z powyższym już w lipcu będziemy gospodarzami trzydniowej wizyty studyjnej przedstawicieli partnerskiej LGD (ok. 35 osób), prezentując im nasze bogate walory obszarowe, a następnie w ramach sierpniowej rewizyty grupa lokalnych liderów z naszego terenu (ok.35 osób) aktywnie zapozna się ofertą turystyczną Krainy Drwęcy i Pasłęki.

   

  Po zawiązaniu partnerskich relacji mieszkańców obu obszarów zorganizowany zostanie „Jarmark Produktów Regionalnych” w Morągu, podczas którego przedstawiciele wszystkich sektorów, w tym: JST, lokalni producenci, zespoły folklorystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich organizacje pozarządowe itp.,  będą mieli okazję do zaprezentowania swojej oferty adresowanej do potencjalnych turystów.

   

  Zwieńczeniem realizacji projektu będzie opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar Północnej Warmii, Wysoczyzny Elbląskiej oraz Krainę Drwęcy i Pasłęki.

   

  Tak więc Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zachęca do współpracy przy realizacji projektu.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL