• Wydłużony termin konkursu na logo LGD

  2016-10-17 08:52:42

  W związku ze zbyt małą liczbą prac konkursowych na logo LGD, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” podjął decyzję o wydłużeniu terminu konkursu do 30.11.2016r.


  Biuro Zarządu

 • XI edycja konkursu Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy

  2016-10-11 09:22:46

  potrawa rybna

   

  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy".
  Organizatorami konkursu są: Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olecku i Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Województwo Warmińsko-Mazurskie.

  Przeczytaj więcej ...
 • Pierwsze nabory wniosków w ramach LSR....

  2016-09-27 09:11:01

  prow 2014-2020

   

  W związku z wejściem w życie zmian prawnych, regulujących warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz aktualizacją formularzy dokumentacji aplikacyjnej, Biuro Zarządu LGD informuje o rozpoczęciu procedury związanej z ogłoszeniem pierwszych naborów, które planowane są w okresie od 02.11.2016r. do 30.11.2016r.

   

  Szczegółowe  informacje dotyczące planowanych naborów, zamieszczone zostaną w ogłoszeniu o naborach, po akceptacji  Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, proponowanego przez LGD terminu.

   

  Biuro Zarządu

   

  wprowadził: administrator 

   

 • Komunikat

  2016-09-21 19:47:02

  prow 2014-2020

   

  W związku z organizowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego szkoleniem dla Lokalnych Grup Działania, w dniu 22.09.2016r. biuro będzie czynne w godzinach 7:00-8:30.
  Za utrudnienia przepraszamy.

   

  wprowadził: administrator

 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 rok

  2016-09-19 10:19:31

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZAPRASZA organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL