• Nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

  2013-12-06 15:31:03

   

  herb UM

  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:


  1.  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  (nabór nr LGD/413-TiRM/2013),
  2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  (nabór nr LGD/413-RwKDN/2013)
  3.  Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2013)

  I. Termin składania wniosków:
  Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 23.12.2013r. do 15.01.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

  II. Miejsce składania wniosków:
  Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo,
  Pomorska Wieś 40.

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
  Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
  na stronach internetowych:
  - LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
  -Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
  oraz w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1. oraz siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


  IV. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:
   
  1.  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- 180 000,00 zł
  2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 300 000,00 zł
  3. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – tzw. Małe Projekty- 228 762,92 zł

  V. Minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji prze LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 50% punktów (wyrażonych ilorazem sumy  punktów ważnie oddanych głosów i ilości głosów ważnych), przy ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru.


  VI. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo
  Pomorska Wieś 40; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

   

  Tu można pobrać niezbędne formularze dla działań:

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Małe projekty

   

  wprowadził: administrator

 • III Ponadlokalny Turniej Wiedzy o gminie Młynary

  2013-11-18 09:34:24

  Młynary- witaczeFundacja "Teraz My" zaprasza mieszkańców gminy Młynary w wieku 4-16 lat do udziału w czterech poziomach Turnieju.
  Każdy z uczestników będzie mógł się wykazać się w konkurencjach, takich jak: test wiedzy o gminie Młynary, konkursie plastycznym, grze planszowej o gminie Młynary czy w układaniu młynarskich puzzli.
  Turniej planowany jest na 5 grudnia 2013 r. godz. 8. 00 w ZS Młynary


  Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Ryszard Zając


  Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Młynary


  wprowadził: administrator

 • Wiła wianki... tradycje polskie

  2013-11-18 09:00:03

  Sąpy - projekt

   

  W tym roku trwa druga edycja projektu "Wiła wianki i ... tradycje polskie", która jest skierowana do dzieci i młodzieży z gminy Młynary. Został zrealizowany 3 cykl warsztatów pod hasłem: : "Jesienne tradycje polskie", w ramach których odbyły się zajęcia 18 października 2013 r. z decoupage, bukieciarstwa, papierowikliny, a także zajęcia bębniarsko-teatralne i wokalne w dniach 8-9 listopada 2013r. Projekt jest realizowany przez Fundację "Teraz My" z Sąp.
  Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Młynary

  wprowadził: administrator

 • Aktywny start w dorosłość- szansą dla młodych niepełnosprawnych

  2013-11-07 11:44:43

  Fundacja Elbląg- ulotka

  Wraz z początkiem listopada  Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu skierowanego do niepełnosprawnej, niepracującej młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego. Dzięki niemu będzie można uzyskać bezpłatne wsparcie ułatwiające start w dorosłe życie. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie do 30 listopada br.
  Więcej na temat projektu:

  http://fundacja.elblag.pl/?page=articles&cat=27&ShowOne=653&fpage=1

   

  Wprowadził: administrator

 • BLUE SOUNDS- koncert

  2013-11-06 11:46:09

  koncert Młynary

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL