• Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

  2020-11-27 16:38:42

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 21/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

  2020-11-27 15:18:50

   logotypy programu PROW 2014-2020 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 20/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Nowe Monasterzysko - urodziny wsi i projekt FIO...

  2020-11-05 15:31:44

  Nowe Monasterzysko
 • Zapytanie ofertowe - gadżety promocyjne

  2020-10-07 12:47:05

  W zwiazku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywiacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie gadżetów promocyjnych w/g poniższego zapytania ofertowego.
   
   
   


  Przeczytaj więcej ...
 • Wsparcie unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

  2020-06-30 11:48:00

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Od pewnego czasu przyszło mierzyć się nam wszystkim z nową trudną  rzeczywistością. Trwający stan epidemiczny, „przeorał” gospodarkę i wyhamował aktywność społeczną także na obszarze Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. Brak turystów nad Zalewem Wiślanym, ograniczenia w ilości uczestników spotkań plenerowych czy obowiązkowe maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej, to obraz dnia codziennego.  Jednak wszystko co ma swój początek, musi mieć i koniec.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL