Kontakt

Lokalna Grupa Działania 

"Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Siedziba / Biuro Zarządu

14-530 Frombork

ul. Pocztowa 9

 

kontakt

 

tel. (055) 231-12-52, kom. 502 307 086

e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl

 

 

Biuro czynne w dniach:

poniedziałek- piątek od 8:00 do 16:00

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL