Gmina Braniewo

Gmina Braniewo położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim i w sasiedztwie Zalewu Wiślanego. Jest typowo rolnicza. Głównym ośrodkiem administracyjnym jest miasto Braniewo. Korzystne położenie gminy sprzyja rozwojowi agroturystyki.
 
Teren obejmuje rezerwaty i obszary chronione:
Rezerwat "Ostoja Bobrów" na rzece Pasłęce,
Rezerwat unikalnej brzozy niskiej,
Wybrzeże Staropruskie,Rezerwat torfowiskowy "Cielętnik",
Rzeki Pasłęka i Banówka, Zalew Wiślany,
a także
część Europejskiej Trasy Rowerowej i Szlak Kopernikowski.
Teren gminy jest miejscem siedlisk znacznej ilości ptaków błoto-wodnych.

W Nowej Pasłęce, nad Zalewem Wiślanym, znajduje się port rybacki i przystań jachtowa.
W Gronowie znajduje się drogowe przejście graniczne z Obwodem Kaliningradzkim.

 

Zabytki:

Lipowina
 Ruiny Kościoła Ewangelickiego
Wzmiankowany w 1339 r., ewangelicki od 1567 r., od 1945 nieużytkowany. Obecnie prawie w całości rozebrany. Wieża pochodzi z 1575, szczyt o konstrukcji drewnianej z 1816; trzy kaplice grobowe miejscowych właścicieli dostawione w XVIII w. i 2. ćw. XIX w.; kościół restaurowany w latach 1890 i 1911, zniszczony w 1945. Zachowały się kamienno-ceglane przyziemne partie murów obwodowych z kwadratową wieżą od zachodu i kaplicami od północy i południa.
 Pałac
Obecnie w ruinie, zbudowany po 1740 r. dla Albrechta Zygmunta Zeigut-Stanisławskiego, wzorowany rzekomo na królewieckim pałacu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I; wielokrotnie restaurowany, ostatnio w latach 1971-73. Późnobarokowy. Na parterze pomieszczenia kryte sufitami z fasetą o wydatnych gzymsach, w partii centralnej dekorowanymi płycinami w obramieniach zdobionych liściasto-kwiatowym lub regencyjnym ornamentem. Ślady polichromii z ok. w XVIII. W salonie analogicznie zdobiona płaska kopułka, ściany przedzielone w 3/4 wysokości ozdobionym gzymsem, nad którym umieszczono owalne medaliony (do 1945 wypełnione obrazami kwiatowych bukietów, dziś w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie).
 
Świętochowo
 Dawny majątek ziemski, zachowany w stanie szczątkowym. W końcu XIX w. majątek należał do rodziny Lange, obszar własności ziemskiej obejmował ponad 500 ha. Park z pięknym drzewostanem, na granicy zachowana aleja grabowa oraz pomnikowe dęby i buki, zwłaszcza pojedyncze okazy np. buk czerwony, od strony dawnej elewacji parkowej pałacu.
 Pałac z końca XIX w. obecnie w ruinie.
Wzniesiony w stylu eklektycznym, z elementami neorenesansowymi. Założony na rzucie litery "U" z prostopadłymi, niższymi skrzydłami od strony parku. Główny korpus jednokondygnacyjny z dwiema dwukondygnacyjnymi wieżami po bokach. Otwory okienne i drzwiowe półkoliste, w poziomie piętra okna i blendy biforyjne. Pierwotnie elewacje ozdobione bogatym detalem architektonicznym, wieże zwieńczone szerokim gzymsem i pseudokrenelażem.

Nowa Pasłęka
 Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej Miłosierdzia, przynależący do parafii Krzyża Św. W Braniewie. Zbudowany w 1924-26 staraniem kanonika warmińskiego E. Brachvogla, neobarokowy, konsekrowany w 1926 r. Wystrój wnętrza wyk. w 1926r. z wtórnym użyciem elementów zabytkowych pochodzących, dzięki zbiórce, z różnych kościołów diecezji.
 Ruina kościoła ewangelickiego. Wzmiankowany w 1476 jako przynależny do parafii w Gronowie, (od 1909 do parafii w Braniewie). Ewangelicki po roku 1520. Murowany, gruntownie przebudowany w latach 1780-1, barokowy z zachowaniem starszych fragmentów, orientowany. Salowy, osiowy, na planie prtostokąta. Elewacje wsparte skośnie ustawionymi szkarpami, okna i wejścia zamknięte łukiem odcinkowym. Wielokrotnie uszkadzany pożarami, w 1945 r. silnie zniszczony. Zachowały się jedynie mury obwodowe z kamienia polnego i cegły.

Rudłowo
 Ruina pałacu z XVIIIw.
Dwukondygnacyjny budynek założony na planie prostokąta, usytuowany między parkiem, a rozległym folwarkiem. W 1865 r.przebudowany przez rodzinę von Goetzen na zamek neogotycki. W 1888 r. stał się własnością rodziny von Stosch, która przebywała tu do II wojny światowej. Od strony parku do zamku przylegała oranżeria. W późniejszych latach siedziba PGR i budynek mieszkalny dla pracowników. Do końca lat 70 - tych zachowało się wiele z dawnego wyposażenia: stolarka okienna i drzwiowa drewniane klatki schodowe i balustrady, parkiety, posadzki i sztukaterie. Pałac był tynkowany i zdobiony bogatym detalem architektonicznym.
 
Żelazna Góra
 Kościół Parafialny p.w. Św. Rodziny
Wzmiankowany w 1390 jako parafialny. Wzniesiony etapami: w poł. XIV w. w 3 ćw. XIV w., na pocz. XVI w., na pocz. XVIII w. i na pocz. wieku XIX. Gotycki. Orientowany. Murowany z kamienia polnego i cegły. Główny ołtarz z 1700 r. barokowy, jednokondygnacjowy, z kręconymi kolumnami wspierającymi przerywane belkowanie, zdobiony snycerką o motywach akantowych oraz postaciami aniołków i rzeźbami ewangelistów: św. Marka i Łukasza w pierwszej kondygnacji, Mateusza i Jana na belkowaniu, oraz Boga Ojca w zwieńczeniu. Restaurowany w latach 1570, 1711, 2 poł. wieku XIX i 1934. Silnie zniszczony w 1945 r. Odbudowany w latach 1994-96.
 
 
 
Żródło: Informacja Turystyczna w Braniewie

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL