• Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

  2019-12-03 18:13:23

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 14/2020

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Przerwa w pracy biura

  2019-12-03 10:30:57

  UWAGA!!!

   

  W związku z organizowanym, przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, spotkaniem szkoleniowym dla Lokalnych Grup Działania, Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" w dniach 05-06.12.2019r. będzie nieczynne.

   

  wprowadził: administrator

 • Konferencja pn. Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności.

  2019-11-29 11:54:55

  herb UM
   
  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza lokalną społeczność obszarów wiejskich, a w szczególności członkinie kół gospodyń wiejskich do udziału w konferencji pn. „Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”.

  Konferencja odbędzie się 12 grudnia br. w hotelu KOPERNIK w Olsztynie – ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn, w godzinach 10:00 – 15:30

  Tematyka konferencji związana jest z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w aspekcie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz procesu ich rejestracji, możliwości wsparcia i rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto, poruszane zostaną tematy związane z uzyskaniem wpisu produktów na listę Produktów Tradycyjnych oraz rejestracji produktów, a także znakowania produktów żywnościowych i rozliczeń podatkowych. Grupą docelową są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby działające na obszarach wiejskich, które potencjalnie mogłyby zawiązać nowe koła funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wyrażamy przekonanie, że organizowana Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów.
  Przeczytaj więcej ...
 • Zapytanie ofertowe - projekt współpracy

  2019-11-20 14:43:46

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z realizacją operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” kieruje do potencjalnych oferentów zapytanie o cenę dotyczącą:

  - budowy zakładek internetowych z ofertą turystyczną

   

   

  wprowadził: administrator

 • Ustalanie terminu naborów wniosków

  2019-11-19 11:08:00

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z dużym zainteresowaniem realizacją założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, informujemy, że Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zgodnie z zapisami Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadzi działania zmierzające do ustalenia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego terminu kolejnych naborów wniosków na operacje realizujące założenia LSR.
  Po akceptacji przez samorząd województwa, przedłożonych przez LGD kolejnych propozycji terminów,  informacja o naborach zostanie podana do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL