• Miejsca przyjazne rowerzystom

  2015-06-16 09:46:13

  baner green velo

   

  W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia15 czerwca br. naboru podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu  "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
  Nabór będzie trwał od 15 czerwca do 15 lipca.

  więcej informacji na stronie internetowej www.greenvelo.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  2015-06-15 08:54:55

  Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na doroczną Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2015 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.

  Przeczytaj więcej ...
 • VI REKREACYJNY BIEG DO GRUBEJ KAŚKI

  2015-05-22 13:39:05

  Gruba Kaśka30.05.2015r. (sobota) już po raz szósty wystartuje „Bieg do Grubej Kaśki”.

  Bieg rozpocznie się o godz.10:00 z pod wiaty Nadleśnictwa Młynary. 

  Wszystkim zawodnikom życzymy doskonałych wyników, a kibicom miłych wrażeń.
  Wspomnieć należy, że „Gruba Kaśka”, to jedna z najwyższych sosen w Polsce.

  Ma około 40 metrów, rośnie na terenie ścieżki edukacyjnej w Gardynach i jak na swój wiek, bo około 300 lat, bardzo dobrze się trzyma.

  organizatorzy:

  - Ośrodek Kultury w Młynarach

  - Urząd Miasta i GminyMłynary

  - Nadleśnictwo Młynary

   

   

  wprowadził: administrator

 • Dzień Dziecka w Tolkmicku

  2015-05-20 11:10:39

  fot. MGOK w Tolkmicku 

   

  W ostatnią sobotę maja na placu przed domem kultury w Tolkmicku świętować będą najmłodsi mieszkańcy gminy.
  To z okazji ich święta miejscowy ośrodek kultury przygotował wiele ciekawych atrakcji. Będzie dmuchany zamek, przejażdżki z motocyklistami klubu „KARDAN”, konkurencje sportowe oraz kącik kulinarny.
  Tego dnia odbędzie się także konkurs talentów „Mini talent show”
  Impreza rozpocznie się o godz. 14:00 i powinna trwać do godz. 20:00


  Współorganizatorzy imprezy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, SP im. Mikołaja Kopernika, Przedszkole Miejskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania", OSP Tolkmicko, Klub Motocyklowy Kardan.

  źródło: dziennik Elbląski

   

  wprowadził: administrator

 • Konkurs na wkład własny do projektów...

  2015-05-18 09:17:45

  herb UM

   

  Szanowni Państwo,

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
  1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
  2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
  4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5) rozwój turystyki
  6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
  8) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
  9) integracja środowisk kombatanckich
  Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to:  60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.
  Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http:// (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/  w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 5 czerwca  2015 r. - należy składać oferty. 
  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL