• Zmiana wzoru umowy o przyznanie pomocy!!!

  2020-12-28 11:42:32

  UWAGA!!!

   
  Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" informuje, że w dniu 21.12.2020r., Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdził zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z nowymi załącznikami.
  Natomiast  Zastępca Prezesa ARiMR pismem z dnia 22.12.2020r.,  przekazał do stosowania dla Samorządów Województw poniższe wzory dokumentów:


 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów na aktywną promocję walorów turystycznych obszaru

  2020-11-30 17:08:41

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
  Nr 8/2021/G

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów na działania ułatwiające mieszkańcom dostęp do usług lokalnych

  2020-11-30 17:01:47

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
  Nr 7/2021/G

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów na podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LGD

  2020-11-30 16:49:03

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
  Nr 6/2021/G

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów na działania promujące dziedzictwo przyrodnicze obszaru LGD

  2020-11-30 16:04:05

   

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów
  Nr 5/2021/G

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL