• Ogłoszenie naboru wniosków z zakresu działań integrujących mieszkańców obszaru LGD i rozwijających ofertę spędzania wolnego czasu

  2020-11-30 15:48:30

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 29/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie naboru wniosków z zakresu działań edukacyjnych lub doradczych dla osób chcących podejmować lub rozwijać działalność gospodarczą

  2020-11-30 15:31:51

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 28/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie naboru wniosków z zakresu działań promujących walory obszaru LGD

  2020-11-30 15:16:05

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 27/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie naboru wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej

  2020-11-30 14:59:24

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 26/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie naboru wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

  2020-11-30 14:47:44

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 25/2021

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL