• Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich- konferencja

  2018-05-28 09:39:22

  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”, która odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

   

  Konferencja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktualizacja dokumentacji LSR

  2018-05-25 16:30:44

  logotypy programu PROW 2014-2020

  Upszejmie informujemy, że w związku z dynamiką zmian, w tym uregulowań prawnych, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” prowadzi prace aktualizacyjne, dotyczące dokumentacji  Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z dokumentacja towarzyszącą.
  Dlatego Prosimy o aktywne włączenie się w prace i konsultacje powyższej dokumentacji.
  Z projektem zmian zapoznać się można w godzinach pracy biura w siedzibie organizacji we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11 lub w biurze terenowym w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2.
  Elektroniczna forma dokumentacji LSR znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.lgdwysoczyzna.pl

  W przypadku dodatkowych pytań, informacji udziela Biuro Zarządu LGD pod nr tel. 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgdpartnerstwo@o2.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla.

  2018-05-22 12:19:57

  podpisanie umów Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla

   

  Umowy związane z konkursem „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zostały podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

   

  Dofinansowanie było przyznawane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

  Przeczytaj więcej ...
 • Dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne w sołectwach.

  2018-04-19 14:23:24

  dotacja

   

  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył kwotę 500 tyś. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku.

   

  Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych.
  Pomoc finansowa będzie udzielana gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy.

   

  Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł.

   

  Wnioski można składać do 14 maja 2018 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn.

   

  Dodatkowych informacji udziela Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, pod nr tel. 89 521 98 37;   89 521 98 34;  89 521 92 64.

   

  wprowadził: administrator

 • Ważne dla producentów i przetwórców żywności.

  2018-04-16 08:57:04

  fot. UMWW-M

   

  Od 25 do 26 kwietnia 2018 roku w Rucianem Nidzie odbędzie się konferencja „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”.

   

  Ideą wydarzenia jest przekazanie wiedzy uczestnikom przedsięwzięcia dot. m.in. tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, rolniczego handlu detalicznego, nowoczesnych metod promocji.

  Poza tym celem jest wspieranie tworzenia się powiązań pomiędzy rolnikami zajmującymi się rolnictwem ekologicznym, a przedsiębiorstwami lokalnymi, tworzenie się powiązań pomiędzy hotelarzami posiadającymi restauracje, a producentami lokalnej żywności opartej o tradycyjne metody wytwarzania.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL