• Fundusz Sołecki

  2011-09-12 11:18:32

  fundusz sołęckiWrzesień to szczególnie istotny czas w cyklu funduszu sołeckiego. Do końca miesiąca mieszkańcy sołectw mają czas, aby złożyć wniosek określający przedsięwzięcia, które mają być zrealizowane z przysługujących im pieniędzy. 

  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie podróżników

  2011-09-09 11:04:36

  plakat_milejewko
 • Szkoła Menedżerów NGO

  2011-09-09 09:36:06

  COP-y Warmii i MazurRusza pierwsza edycja Szkoły Menedżerów NGO na Warmii i Mazurach, która skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi w regionie. Organizatorem cyklu edukacyjnego jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, lider projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 12 września 2011

  Przeczytaj więcej ...
 • Plecak Pełen Kultury - rzeźbiarstwo

  2011-09-06 13:44:36

  warsztaty rzeźbiarskie- MilejewoW Suchaczu, Milejewie, Hucie Żuławskiej i Młynarach odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu „Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego II”, organizowanego przez Lokalną Grupę Działania – Wysoczyzna Elbląska.

  Przeczytaj więcej ...
 • Małe granty szansa na rozwój obszarów wiejskich – seminarium informacyjne

  2011-09-06 11:34:48

  regionalny osrodek EFSW dniu 21 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. „inicjatywy oddolnej” czyli projektów klasyfikujących się do działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich oraz 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL