• Program Stypendialny AGRAFKA

  2011-06-15 09:01:03

  Już po raz kolejny Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła Program Stypendialny AGRAFKA dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. Wnioski należy składać do 15 lipca 2011 r. w biurze Fundacji Elbląg.

  Przeczytaj więcej ...
 • IV Polski Kongres Odnowy Wsi

  2011-06-14 22:19:43

  Kongres Odnowy WsiW dniach 09-11.06.2011r.  w Krzyżowej na Dolnym Śląsku- historycznym miejscu naszego kraju- odbył się IV Polski Kongres Odnowy Wsi, w którym uczestniczył, reprezentując nasz obszar, Pan Bartłomiej Zięba, Kierownik Biura Zarządu LGD- Wysoczyzna Elbląska.
  Przeczytaj więcej ...
 • Godni Naśladowania

  2011-06-07 11:56:49

  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na doroczną konferencję organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem: „Działam, więc jestem. Oblicza aktywności obywatelskiej”. Podczas konferencji odbędzie podsumowanie VIII edycji Konkursu „Godni Naśladowania” promującego aktywność obywatelską przede wszystkim w wymiarze działalności III sektora, a także współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i organizacjami. 
  Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2011 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie  o godzinie 10.30.

   

   

  wprowadził: administrator

 • NABÓR WNIOSKÓW

  2011-05-17 15:25:41

  LeaderSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Wysoczyzna Elbląska w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania:

  1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór nr LGD/413-RwKDN/2011),
  2. oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty (nabór nr LGD/413-MP/2011).

  Przeczytaj więcej ...
 • PROWieści

  2011-05-17 14:15:44

  Informujemy, że ukazało się kwietniowo-majowe wydanie „PROWieści” - miesięcznika dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydawnictwo redagowane jest przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW i zamieszczane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013/PROWieści oraz na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl w zakładce PROWieści. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób i instytucji zaangażowanych we wdrożenie PROW. Do „PROWieści” dołączona została „Bieżąca informacja dotycząca wykorzystania środków z PROW” wg stanu na koniec marca 2011 r.
  W numerze informacje o trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013. Ponadto, relacja
  z konferencji na temat wyników oceny średniookresowej PROW 2007-2013 oraz 4. Konferencji z cyklu: Wieś – Rolnictwo – Media. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod hasłem „Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Poza tym prezentujemy przykłady dobrych praktyk w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013.
   
  Zachęcamy do lektury!

   

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL