Władze

Skład Zarządu:

Jarosław Skiba- Prezes Zarządu

Mateusz Sobieszczuk- Skarbnik

Danuta Bożena Wlazła- Członek Zarządu

Maria Wodzianicka- Członek Zarządu

Eugenia Ochrin-Iwanowska - Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marian Nadziejko- Przewodniczący Komisji

Tadeusz Kłębucki- Wiceprzewodniczący Komisji

Małgorzata Wotas- Członek Komisji

 

Skład Rady (organu decyzyjnego):

Beata Andrzejczuk- Przewodnicząca Rady

Michał Tkaczuk-Wiceprzewodniczący Rady

Gałczyńska Zofia- Członek Rady

Jaglińska Dorota- Członek Rady

Beata Korzeniewska-Pietrzak - Członek Rady

Ewa Nisiewicz- Członek Rady

Katarzyna Lijewska-Oleksiak - Członek Rady

Katarzyna Ryś-Dudzińska - Członek Rady

Paweł Szakiewicz- Członek Rady

Łukasz Korneluk- Członek Rady

 

 

Skład Walnego Zebrania Członków

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL