• Fromborski Jarmark Świąteczny

  2023-12-08 09:09:48

  Jarmark Bożonarodzeniowy Frombork 2023
 • O rozwoju osobistym kobiet na obszarach wiejskich

  2023-12-07 10:53:37

  Rozwoj_osobisty_kobiet

   
  W MIKOŁAJKI RESORT HOTEL&SPA W JORZE WIELKIEJ ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE, SKIEROWANE DO KOBIET Z OBSZARÓW WIEJSKICH NASZEGO REGIONU „KOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ORAZ ROZWÓJ OSOBISTY KOBIET NA OBSZARACH WIEJSKICH WARMII I MAZUR”.

  Dwudniową konferencję (29-30 listopada 2023 roku) uroczyście otworzyła Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  Wydarzenie skierowane do kobiet z terenów wiejskich było okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i wiedzy w prowadzonych działalnościach, nauczenia się mechanizmów mających wpływ na komunikację, rozwój osobisty i zawodowy oraz podniesienia kompetencji w tym zakresie.

  Przeczytaj więcej ...
 • Warmińsko-Mazurska wieś w centrum uwagi

  2023-12-07 10:29:29

  Forum_odnowy_wsi

   
  ZAKOŃCZYŁO SIĘ VI FORUM ODNOWY WSI NAWIĄZUJĄCE W SWEJ OPRAWIE DO ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA NA WARMII I MAZURACH, USTANOWIONEGO Z OKAZJI 550. ROCZNICY URODZIN UCZONEGO I 480. ROCZNICY JEGO ŚMIERCI.

  Forum odbywało się od 23 do 24 listopada 2023 roku w Giżycku w Hotelu St. Bruno i zgromadziło ponad 120 osób żywo zainteresowanych procesami odnowy wsi: władz gminnych i powiatowych, gminnych koordynatorów odnowy wsi, liderów grup odnowy wsi i ich członków.

  Uczestnikami forum byli również samorządowcy i mieszkańcy zaciekawieni tematyką, rozważający wdrażanie koncepcji odnowy wsi w kolejnych gminach.
  Przeczytaj więcej ...
 • Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2023

  2023-11-03 13:45:06

  Forum LGD 2023

   

   

  W dniach 12 – 13 października 2023 r. w Warlitach Wielkich odbyło się spotkanie tematyczne Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur to już cykliczne wydarzenie, które ma na celu transfer wiedzy i nabytych doświadczeń poprzez szkolenia oraz warsztaty w zakresie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  Przeczytaj więcej ...
 • Marka Turystyczna Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej

  2023-10-02 14:30:35

  konfitury z jarzębiny
   
  Biuro Zarządu LGD  realizuje zadanie polegające na utworzeniu wspólnej marki turystycznej obszaru Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej.

  Podjęte działania mają na celu:
   
  -wykreowanie unikalnej marki produktów i usług opartych na tradycjach kulturowych i regionalnych mieszkańców obszaru,
  -promocja marki lokalnej regionu poprzez aktywizację mieszkańców oraz wydanie materiałów informacyjnych,
  -popularyzacja walorów kulturowych i regionalnych oraz integracja z ich wykorzystaniem poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
  -wzrost atrakcyjności obszaru LGD,
  -popularyzacja wiedzy o produktach i usługach lokalnych,
  -długofalowe efekty podjętych działań,


  Wszystkie zainteresowane podmioty działające w obszarze turystyki na terenie Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej, zachęcamy do wzięcia  udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu.

   
  Dodatkowych informacji na temat realizowanego zadania można uzyskać w Biurze Zarządu LGD.
   
   
   
  wprowadził: administrator 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL