• Zapytanie ofertowe - projekt współpracy

  2019-11-20 14:43:46

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z realizacją operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” kieruje do potencjalnych oferentów zapytanie o cenę dotyczącą:

  - budowy zakładek internetowych z ofertą turystyczną

   

   

  wprowadził: administrator

 • Ustalanie terminu naborów wniosków

  2019-11-19 11:08:00

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z dużym zainteresowaniem realizacją założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, informujemy, że Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zgodnie z zapisami Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadzi działania zmierzające do ustalenia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego terminu kolejnych naborów wniosków na operacje realizujące założenia LSR.
  Po akceptacji przez samorząd województwa, przedłożonych przez LGD kolejnych propozycji terminów,  informacja o naborach zostanie podana do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

   

  wprowadził: administrator

 • Oświadczenie Prezesa Zarządu

  2019-10-07 09:36:44

  UWAGA!!!

   

  W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” pragnie oświadczyć, że nasze stowarzyszenie jest organizacją apolityczną. W związku z czym nie włącza się w trwającą kampanię wyborczą.

   

  wprowadził: administrator

 • Projekt Współpracy- zapytanie ofertowe

  2019-09-18 16:34:42

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z realizacją operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” kieruje do potencjalnych oferentów zapytanie o cenę dotyczącą:

   

  -wydania albumów promocyjnych;

   

  -wydania ulotek promocyjnych.

   

   

  wprowadził: administrator

 • Pokochaj Aktywną Turystykę - Razem Zawiedzajmy

  2019-09-04 10:32:42

  Jarmark produktów regionalnych

   

  Projekt współpracy ze stowarzyszeniem LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki” o akronimie „PATRZ” w ramach 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trwa i dzieje się w nim naprawdę wiele. Między innymi grupa osób związanych z obrotem w obszarze turystycznym z terenu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” miała okazję gościć w Łukcie oraz innych miejscowościach Krainy Drwęcy i Pasłęki.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL