• Rozmawiali o przyszłości LEADERA w województwie warmińsko-mazurskim.

  2019-09-04 10:26:26

  spotkanie w Olsztynie

   

  W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich z regionu.
  Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło zapoczątkowania dyskusji na temat przyszłości oraz konstrukcji wdrażanej w naszym województwie inicjatywy LEADER w przyszłym okresie programowania Unii Europejskiej, tj. w latach 2021 - 2027.
  W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano konieczność reagowania na potrzeby społeczności lokalnej zamieszkującej obszary wiejskie w kontekście podejmowania wszelkich różnorodnych oddolnych inicjatyw, dotyczących zarówno inwestycji „twardych", jak i "miękkich” oraz zwracano uwagę na istotną rolę funkcjonowania lokalnych grup działania w regionie, jako instytucji, które są najbliżej mieszkańców.
  Dlatego wstępnie ustalono wspólne stanowisko przystąpienia w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 do wdrażania instrumentu RLKS z wielu funduszy, upoważniając Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do podjęcia rozmów w tym temacie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   

  wprowadził: administrator

 • Wizyta studyjna w Krainie Drwęcy i Pasłęki

  2019-07-15 12:58:33

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z rozpoczętą realizacją operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczyna rekrutację uczestników trzydniowego wyjazdu studyjnego po terenie Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniach 01-03.08.2019r.

  Przeczytaj więcej ...
 • Projekt Współpracy- zapytanie ofertowe

  2019-06-25 14:08:23

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z rozpoczęciem realizacji operacji pt. „Pokochaj Aktywną Turystykę – Razem Zwiedzamy” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” kieruje do potencjalnych oferentów zapytanie o cenę dotyczącą:

   

  - usługi wykonania zdjęć obszaru partnerskich LGD;

   

  - usługi wykonania gadżetów promocyjnych;

   

  - usługi wykonania stojaków promocyjnych typu Roll-up.

   

   

  wprowadził: administrator

 • Walne Zebranie Członków LGD

  2019-06-21 14:22:57

  Biuro Zarządu, uprzejmie informuje o WalnymZebraniu Członków LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej", które odbędzie się w czwartek 27.06.2019 r. o godz. 17:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Braniewie przy ul. Piłsudskiego 2.
  W przypadku braku quorum w podanym terminie, kolejne zebranie obędzie się zgodnie z zapisami statutu, pół godziny później tj. w tym samym dniu o godz. 17
  :30.

  Przeczytaj więcej ...
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. problematyki LEADER

  2019-06-17 14:37:39

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Mając na względzie sprawne wdrażanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023, w tym realizację planu komunikacji, serdecznie zapraszamy na organizowane w dniu 24.06.2019r. o godz. 14:30 w siedzibie Biura Zarządu LGD we Fromborku przy ul. Braniewskiej 11, bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  Uczestnicy spotkania poznają najważniejsze zagadnienia Lokalnej Strategii Rozwoju, dowiedzą się jakie są procedury przyznawania i rozliczania pomocy oraz które projekty  będą miały największe szanse na dofinansowanie unijne za pośrednictwem LGD.


  W związku z ograniczoną liczbą miejsc, zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu należy dokonać w Biurze Zarządu LGD, telefonicznie pod nr 55 231 12 52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem lgdpartnerstwo@o2.pl w terminie do piątku 21.06.2019r do godz. 15:00.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL