Gmina Milejewo

Położona jest przy szlaku komunikacyjnym z Elbląga do Królewca. Całkowitą powierzchnię 95,5 km2, w większej części zajmuje Park Krajobrazowy Wysoczyzna Elbląska i jego otulina. Swym obszarem obejmuje 13 wsi, których powstanie datuje się na przełomie XIII/XIV wieku. To właśnie tu znajduje się najwyższe wzniesienie w regionie - Srebrna Góra (198,5 m n.p.m.), na której, do II wojny światowej wznosiła się murowana wieża widokowa, z której można było oglądać Elbląg, Żuławy i Zalew Wiślany. W chwili obecnej rozpoczęto prace związane z powstaniem w tym miejscu nowej 35 m wieży widokowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą potrzebną do przyjmowania i obsługi turystów. Niemal w każdej miejscowości naszej gminy znajdują się domy zabytkowe z przełomu XVIII/XIX wieku. Najstarszymi zabytkami na terenie Gminy Milejewo są dwa kościoły z XIV wieku w Milejewie i Pomorskiej Wsi.

Na zachodnim krańcu gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Elbląga znajduje się Jezioro Martwe z miejscem piknikowym zwanym Polaną Smoków. Jest to, licznie odwiedzane, miejsce weekendowych pikników mieszkańców Elbląga. Drugim, co do wielkości, akwenem wodnym na terenie gminy Milejewo jest Jezioro TROYL w Piastowie, przy którym prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lasem” ze szkółką jeździecką – miejsce licznych imprez jeździeckich i zorganizowanych form zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W Planach Odnowy Wsi zaplanowane są prace związane z oznakowaniem i wytyczeniem tras rowerowych i tras do jazdy konnej.

W najbliższych dniach rozpocznie przyjmowanie gości kolejne gospodarstwo agroturystyczne w Jagodniku. Na turystów już czekają stawy rybne, domki campingowe, łódki, stoły biesiadne i wiele innych atrakcji.

 

Gmina Milejewo to miejsce dla wszystkich chcących aktywnie odpoczęć od miejskiego zgiełku i szarości dnia codziennego.

Organizacje pozarządowe.

Największym kapitałem gminy Milejewo są jej mieszkańcy.  Obecnie, na terenie naszej gminy działa osiem stowarzyszeń i sześć Ochotniczych Straży Pożarnych mających status stowarzyszeń. Całą aktywność tych organizacji splata klamrą Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska, w skład której wchodzą oprócz Gminy Milejewo dwie sąsiadujące gminy: Młynary i Tolkmicko. Na co dzień odczuwalne jest zaangażowanie grup nieformalnych ( rady sołeckie, świetlice wiejskie ). Z każdym rokiem przybywa inicjatyw obywatelskich integrujących lokalną społeczność. Cykliczne organizowanie imprez masowych finansowanych z budżetu gminy i pozyskiwanych, szerokim strumieniem , środków pomocowych stało się normą. Coraz większa świadomość społeczna oraz zdobywane doświadczenie i umiejętności w aplikowaniu o środki pomocowe umożliwiają realizację zadań, których sam samorząd nie byłby w stanie zrealizować. Kolejne miejscowości próbują swych sił w konkursach wojewódzkich na najatrakcyjniejszą  miejscowość Warmii i Mazur.

Mieszkańcy są przyjaźni i życzliwi, otwarci na innych ludzi i dumni ze swojej Małej Ojczyzny.

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL