• Umowa na funkcjonowanie podpisana...

  2010-02-13 17:54:00

                                            

  podpisanie umowy na 2010r    W minioną środę 10 lutego  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Lokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska  podpisała  umowę na  funkcjonowanie LGD, nabywanie  umiejętności i aktywizację w 2010 roku. W wydarzeniu tym reprezentowały nas panie, Hanna Skrobotun- Prezes Zarządu oraz Danuta, Bożena Wlazła- Skarbnik.

   

  B.Zięba

  Przeczytaj więcej ...
 • Otwarcie świetlicy w Nowym Monasterzysku

  2010-02-13 16:16:13

  wystep_tacyjestesmy
  „Chcemy  podzielić się z Wami naszą radością i dumą ,że przywróciliśmy do życia naszą wiejską świetlicę, pragniemy także podziękować tym , którzy się do tego przyczynili…”
   
      Takimi właśnie słowami rozpoczęła Koncert  pt.  „Tacy jesteśmy 2010”  Przewodnicząca Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko, pani Marzena Dobies w dniu 6 lutego na oficjalnym otwarciu  świetlicy.
  Przeczytaj więcej ...
 • Baton za odblask...

  2010-02-01 17:21:40

  Baton za odblask…
  Takie właśnie hasło przyświeca nowej kampanii społecznej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonej przez straż gminną w Milejewie.
  Akcja „Baton za odblask” jest częścią powstałego z inicjatywy komendanta straży gminnej- Dariusza Poturała - programu ZEBRA i polega na nagradzaniu słodkim upominkiem napotkanych przez inspektorów straży osób, które posiadają przy sobie dowolny element odblaskowy.
  Kampania w głównej mierze jest adresowana do ludzi młodych, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, gdzie prowadzone były wcześniej zajęcia edukacyjne  związane z bezpieczeństwem na drogach oraz  ogłoszony w tym temacie konkurs plastyczny. 
  W tym momencie jest dobry czas na trzeci element „Zebry”, gdyż  właśnie teraz dzieci i młodzież odpoczywają na feriach zimowych, w związku z czym będzie można łatwo dokonać ewaluacji wcześniejszych etapów programu.
  Nie oznacza to jednak, końca akcji wraz z zakończeniem ferii, jak zapewnia pan Dariusz Poturała, działania będą prowadzone w dalszym ciągu i wzbogacane o coraz to ciekawsze pomysły. 
  LGD- Wysoczyzna Elbląska popiera w całej okazałości tego typu inicjatywę i przyłączając się do akcji przekazała opaski odblaskowe, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego obszaru.

   

  B. Zięba

 • Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2010

  2010-01-20 20:32:48

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2010”.

  O dotacje do 50 000 zł na działania trwające 18 miesięcy mogą ubiegać się organizacje zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, mające siedzibę w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

  Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na udany start w dorosłe życie.

  Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 22 lutego 2010 roku!

  Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami oceny oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku.

  żródło: www.rownacszanse.pl

   

  B.Zięba

   

 • Konkurs Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

  2010-01-19 20:50:56

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła na terenie województwa warmińsko-mazurskiego regionalny konkurs dotacyjny "Świetlica - Moje Miejsce".

  Wszystkie niezbędne informacje (zasady programu oraz wniosek) znajdują się w załącznikach poniżej oraz dostępne są na stronie internetowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: www.pcyf.org.pl.

   

  Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 17 lutego 2010 roku.

  zasady konkursu świetlica-moje miejsce

  formularz wniosku świetlica-moje miejsce

  B.Zięba

   

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL