• Równać Szanse 2011

  2011-01-27 09:24:56

  równać szanseTrwa dziesiąta edycja Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  „Równać Szanse 2011”. W konkursie o dotacje do 40.000 zł mogą ubiegać się organizacje z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców), zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji.
  Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej (13-19 lat) z małych miejscowości. Konkurs składa się  z dwóch etapów. Wnioski w pierwszym etapie konkursu można składać do 22 lutego 2011 roku.
  Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie, dostęp do generatora wniosków oraz materiały promocyjne.
  Kontakt w przypadku pytań pod adresem rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (022) 826 10 16.

 • Otwarty konkurs ofert - PO FIO

  2011-01-24 09:00:20

  FIO

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
  •organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
  •podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

  Przeczytaj więcej ...
 • Akcja Bezpieczne Ferie 2011

  2011-01-20 10:23:55

  pokaz policynyStraż Gminna w Milejewie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w dniu 26 stycznia 2010 roku o godzinie 10.00 przeprowadzi działania profilaktyczno – wychowawcze dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i świetlić wiejskich pod katem bezpieczeństwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem na kontakty z bezpańskimi zwierzętami oraz zagrożeniem powodowanym przez środki psychoaktywne.

  Przeczytaj więcej ...
 • II Gminny Przegląd Jasełek

  2011-01-20 09:04:45

  jasełkaTradycją stał się przegląd jasełek i widowisk bożonarodzeniowych, który odbywa się w gminie Milejewo, zaraz  po okresie świątecznym. Tym razem impreza odbędzie się już jutro (tj. piątek 21.01.2011r) w Świetlicy Wiejskiej w Majewie o godz. 10:00, na którą  serdecznie wszystkich zapraszamy.

   

   

   

  wprowadził: administrator

   

 • Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego zakończony

  2011-01-18 09:03:13

  serce lodoweW minioną sobotę w Suchaczu, na przystani jachtowej Klubu Entuzjastów Żeglarstwa, odbył się Festiwal Rzeźby z Lodu Zalewu Wiślanego.
  Impreza miała na celu Promocję tego akwenu wodnego, nie tylko w okresie letnim, ale również w samym środku zimy.
  Dzięki licznie przybyłej grupie uczestników tej nietypowej imprezy i stworzeniu przez nich wspaniałych dzieł, organizatorzy utwierdzili się w przekonaniu, że był to strzał w dziesiątkę i w przyszłości należy kontynuować to przedsięwzięcie.

   

  zdjęcia z festiwalu można obejrzeć w zakładce GALERIA

   

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL