Wirtualny spacer

na spacer

 

Gorąco zachęcamy do wirtualnej wycieczki po zakątkach wysoczyzny oraz równin: warmińskiej i nadzalewowej.  Mamy również nadzieję, że osoby, które z niej teraz skorzystają, niebawem nas odwiedzą, aby już aktywnie np. na rowerach porównać to, co zobaczyli na monitorach swoich komputerów.

 

Wirtualny spacer

Panoramiczna gra edukacyjna LGD- Wysoczyzna Elbląska

Panoramiczna gra edukacyjna LGD "Partnerstwo dla Warmii"

Panoramiczna gra edukacyjna LGD "Kraina Drwęcy i Pasłęki"

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL