• Dotacje dla organizacji pozarządowych.

  2018-07-17 09:53:37

  herb UMSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2018.

  Przeczytaj więcej ...
 • Granty sołeckie przyznane.

  2018-07-16 09:29:19

  Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińso-Mazurskiego

   

  W ubiegłym tygodniu władze Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisały z beneficjentami umowy na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

   

  Dofinansowanie w wysokości 8tyś. zł otrzymały inwestycje zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

   

  Wśród laureatów konkursu obecne były cztery sołectwa z obszaru LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

   

  Nabór wniosków w ramach II edycji konkursu wciąż trwa, a dokumentację aplikacyjną można składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do 20 lipca 2018r.

   

  wprowadził: administrator

 • Certyfikaty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie: Zielone lato.

  2018-07-12 13:38:08

  certyfikaty zielone lato

   

  W ramach Konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato” komisja konkursowa sprawdza m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan obiektów, a także możliwości żywienia gości i metody promocji poszczególnych obiektów.


  Laureaci wybierani są spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu obiektów w trzech kategoriach:
  a) gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (typowe gospodarstwa agroturystyczne),
  b) gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (inne obiekty turystyczne działające na obszarach wiejskich Warmii i Mazur),
  c) zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

   

  W roku 2018, do grona laureatów tego prestiżowego konkursu dołączyły podmioty z naszego obszaru:


  - „Ziołowy Dzbanek” z Sąp gm. Młynary;


  - „Pracownia Rzemiosł Dawnych” z Łęcza gm. Tolkmicko.

   

  wprowadził: administrator

 • Kolejne umowy podpisane...

  2018-06-20 11:50:42

  podpisanie umów w Tolkmicku

   

  Kolejny raz przyznano pieniądze pozwalające stworzyć nowe miejsca pracy oraz promować turystykę na naszym obszarze.

   

  W minione poniedziałkowe przedpołudnie (18.06.2018r.) w pięknych okolicznościach przyrody, nad Zalewem Wiślanym, przy plaży w Tolkmicku, beneficjenci poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-200, podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez  Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz panią Sylwię Jaskulską- Członka Zarządu Województwa, umowy na dofinansowanie przedsięwzięć realizujących założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Festiwal Kultur

  2018-05-28 10:03:13

  Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym? Wytwarzasz rękodzieło ludowe? Działasz w stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny  i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich?  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur”, który odbędzie się w Olsztynie, w  dniach 2-3.07.2018r.

   

  „Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego, o charakterze konkursu, do udziału w którym zapraszamy zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przegląd obejmuje następujące kategorie:

  - śpiew,

  - taniec


  Nagrody w każdej z kategorii:

  I miejsce – 700 zł,

  II miejsce – 600 zł,

  III miejsce – 500 zł,

  3 x wyróżnienie po 400 zł każde

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL