• Posiedzenie Rady Programowej

  2014-01-21 11:03:58

  W dniu 27.01.2014r. (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Rady Programowej LGD- Wysoczyzna Elbląska, na którym jej członkowie procedować będą nad wyborem operacji do dofinansowania, które wpłynęły do biura LGD, w odpowiedzi na ogłoszone konkursy: LGD/413-TiRM/2013,  LGD/413-RwKDN/2013  oraz  LGD/413-MP/2013.

  Posiedzenie będzie miało miejsce w Biurze LGD, w Pomorskiej Wsi 40 gm. Milejewo

  Kierownik Biura LGD

  Bartłomiej Zięba

 • Trwa nabór wniosków

  2013-12-30 22:07:53

  Zarząd LGD- Wysoczyzna Elbląska przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy na działania:
  „Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  „Małe projekty”
  Dodatkowo informujemy, że Biuro LGD prowadzi BEZPŁATNE konsultacje z zakresu wypełniania dokumentów aplikacyjnych.
 • II SPOTKANIE Z KOLĘDĄ

  2013-12-27 21:42:14

  mlynary_jaselka
 • Wesołych Świąt

  2013-12-23 11:03:27

   

  swieta

   

  Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

   

  Prezes Zarządu                                                             Kierownik Biura Zarządu

  Jerzy Gajewski                                                                    Bartłomiej Zięba

 • Nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

  2013-12-06 15:31:03

   

  herb UM

  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:


  1.  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  (nabór nr LGD/413-TiRM/2013),
  2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  (nabór nr LGD/413-RwKDN/2013)
  3.  Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2013)

  I. Termin składania wniosków:
  Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 23.12.2013r. do 15.01.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

  II. Miejsce składania wniosków:
  Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo,
  Pomorska Wieś 40.

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
  Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
  na stronach internetowych:
  - LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
  -Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
  oraz w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1. oraz siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


  IV. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:
   
  1.  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- 180 000,00 zł
  2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 300 000,00 zł
  3. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – tzw. Małe Projekty- 228 762,92 zł

  V. Minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji prze LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 50% punktów (wyrażonych ilorazem sumy  punktów ważnie oddanych głosów i ilości głosów ważnych), przy ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru.


  VI. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo
  Pomorska Wieś 40; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

   

  Tu można pobrać niezbędne formularze dla działań:

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Małe projekty

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL