• Dożynki Powiatowe w Milejewie

  2013-08-29 08:23:50

  Dożynki Powiatowe- Milejewo
 • Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego sposobem na wakacyjną nudę.

  2013-08-21 14:47:26

  PPKPE IVLokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska zna sposób na wakacyjną nudę wśród pozostających w domach dzieci  i młodzieży wiejskiej z gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko.
  Cztery lata temu zrodził się pomysł, aby ten czas spożytkować na twórczą pracę artystyczną i jednocześnie czerpać z tego dobrą zabawę. Tak powstał cykliczny program „Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego” , który jest wspaniałym narzędziem do rozszerzania wiedzy i umiejętności manualnych wśród uczestników zajęć warsztatowych. 

  Tegoroczne „plecaki” zapełniają się wspomnieniami pełnymi nowych doświadczeń, dobrej zabawy oraz satysfakcji z efektów artystycznych działań. Młodzież poznaje tajniki tradycyjnego zdobienia przedmiotów metodą serwetkową, na zajęciach florystycznych powstają piękne „drzewka szczęścia”, wśród najmłodszych uczestników zajęć powodzeniem cieszą się warsztaty kulinarne, podczas których dzieciaki same wygniatają i pieką chleb, robią żółty ser oraz wyrabiają masło.

  Drewno również okazało się wdzięcznym materiałem do pracy, czego efektem  są wspaniałe płaskorzeźby, natomiast dla bojących się ostrych narzędzi przygotowano warsztaty rzeźby w glinie, a na małych plecionkarzy czeka „papierowa wiklina”.
  Zajęcia te potrwają do końca wakacji i mamy nadzieję, że będą tematem wrześniowych opowieści, po powrocie do szkoły.

   

  Bartłomiej Zięba
  Kierownik Biura
  LGD- Wysoczyzna Elbląska

  Herb- Starostwo Powiatowe w ElbląguZadanie dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu w ramach wspierania wykonania zadania publicznego z zakresu działania na rzecz edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim.

  wprowadził: administrator

 • III Przegląd Dorobku Kulturowego już za nami.

  2013-08-08 12:59:23

  KarszewiankiW tegorocznej imprezie wystąpiło siedem zespołów muzycznych oraz cztery solistki. Dodatkowo swój dorobek, zarówno historyczny, rękodzielniczy, jak i kulinarny, zaprezentowało dziesięć grup z gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko.
  Wszystkim przybyłym na to wydarzenie serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

  Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie Państwo w zakładce GALERIA.

   

  wprowadził: administrator

 • III Przegląd Dorobku Kulturowego LGD- Wysoczyzna Elbląska

  2013-07-18 09:18:04

  plakat- III Przegląd
 • PROWieści 3/2013

  2013-07-18 08:44:59

  Uprzejmie informujemy Państwa, że został wydany trzeci, w tym roku numer elektronicznego pisma PROWieści. Pismo dostępne jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakładce PROWieści i podzakładce 2013 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (www.ksow.gov.pl ), w zakładce  PROWieści.

  Mamy nadzieję, że PROWieści pomagają w lepszym przepływie informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację Programu, a także pozwalają na dotarcie z aktualną informacją o jego realizacji do beneficjentów PROW 2007-2013.

  W przygotowywanych numerach staramy się także informować Państwa o przebiegu prac nad nowym programem, który będzie realizowany po roku 2014.

   

  Redakcja PROWieści

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL