• „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich”

  2011-09-02 08:37:58

  Na stronie internetowej Instytutu Obywatelskiego opublikowany został raport „Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich” autorstwa Michała Marciniaka.

  Przeczytaj więcej ...
 • Biuletyn KSOW

  2011-08-20 13:07:10

  ksowUprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 02/2011 numer „Biuletynu KSOW”. Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.
  Przeczytaj więcej ...
 • Konsultacje społeczne

  2011-08-20 12:43:27

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.), do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
  Przeczytaj więcej ...
 • Regionalny Konkurs Kulinarny Na najlepszą potrawę rybną.

  2011-08-11 08:29:24

  potrawa rybnaStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zaprasza do udziału w regionalnym konkursie kulinarnym "Na najlepszą potrawę rybną" w kategorii osób fizycznych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego podczas Regionalnego Święta Ryby w Iławie 21 sierpnia 2011 roku.

  Przeczytaj więcej ...
 • „Milejewko z wielkim oknem na świat”

  2011-08-08 09:36:15

  wodospad„Milejewko z wielkim oknem na świat”, to I-sze Otwarte Spotkanie Podróżników na samym szczycie Wysoczyzny Elbląskiej, które odbędzie się w dniach 23-25.09.2011r w Gospodarstwie Agroturystycznym „MILEJEWKO” w Milejewie.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL