Gmina Lelkowo

Gmina Lelkowo położona jest w północno - wschodniej części powiatu braniewskiego a od północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim.
Jest to obszar typowo rolniczy o powierzni 19 796 ha.

Przez teren gminy przebiega dalekobieżny szlak pieszy "Napoleona" nawiązujący do obecności Cesarza na tych ziemiach. Szlak bierze początek w Braniewie i kończy się w  Górowie Ił.

Nad jeziorem w Głębocku (powierzchnia 100ha)
możliwość odpoczynku we własnym namiocie, przyczepie campingowej, na miejscu sklep spożywczy
W sierpniu, nad jeziorem,  impreza "Spotkania Pograniczne" organizowana corocznie przez Związek Ukraińców w Polsce


Zabytki

Dębowiec

 kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany, gotycki przebudowany w XVIII w. wewnątrz barokowy ołtarz i ambona; to jedyny architektoniczny przykład poewangelickiej świątyni w dawnym okręgu Heligenbeil (Święta Siekierka). Jego poczatki sięgają XV w. Pierwotnie istniała na tym miejscu kaplica krzyżacka a potem kościół. Przez niemal 150 lat była to świątynia katolicka. Od czasów reformacji przez blisko 350 lat świątynia należała do ewangelików. W 1946 r. kościół wrócił w posiadanie katolików.  Budynek ma charaktereklektyczny-każda epoka począwszy od XV w. pozostawiła swój ślad
 Zabytkowy cmentarz przykościelny oraz plebania, obecnie dom mieszkalny
 
Piele
 zespół pałacowy:
 pałac z poł. XVIII w.
 park z XVIII-XIX w.
 grota romantyczna w parku z 1 poł. XIX,
budynek gospodarczy z XIX/XX w.
 
Wilknity
 zabytkowy park dworski
 
Zagaje
 dawny Pałac z XIX w. Obecnie szkoła podstawowa,
 park w Zagajach z XIX w.

 


 
Żródło: Informacja Turystyczna w Braniewie

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL