Gmina Miasto Braniewo

Braniewo zajmuje 12,4 km powierzchni i położone jest w północno-wschodniej części kraju, w niewielkiej odległości od granicy Unii Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim Rosji. Geograficznie leży na północno-zachodnim skraju Równiny Warmińskiej i Wybrzeża Staropruskiego, tuż przy ujściu rzeki Pasłęki do wschodniej części Zalewu Wiślanego. Braniewo jest miastem powiatowym, w skład którego wchodzi 7 gmin miejsko – wiejskich. Miasto należy do województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce. W 1240r. nad rzeką Pasłęką powstała drewniana warownia, wybudowana przez Krzyżaków. Obok na wyspie, nieco powyżej obecnego Braniewa kupcy założyli osadę targową. Najdawniejsza nazwa Braniewa to Brusebergue (z niem. Braunsberg), pochodząca od dwóch słów: Brussi oraz birge, co razem oznacza pruski gród. Prawa miejskie Braniewo otrzymało dwukrotnie w 1254 i 1284 roku.

Braniewo było pierwszą stolicą Warmii i pierwszą siedzibą biskupów warmińskich. Obok zabytków architektury jakie ocalały na terenie miasta, jest również wiele innych atrakcji. Jedną z nich jest jedyny w województwie Ogród Botaniczno – Zoologiczny, cieszący się ponad 50 letnią tradycją. Na 3,5 hektarowej powierzchni można obejrzeć ciekawą kolekcję fauny oraz flory z okazami drzew z przedwojennego ogrodu botanicznego.

Braniewo posiada szereg atrakcyjnych ofert inwestycyjnych. Wszystkie oferty szczegółowo zaprezentowane są na stronie internetowej miasta www.braniewo.pl.

 

 


 
Żródło: Urząd Miasta w Braniewie

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL