• Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  2010-12-13 13:52:18

  Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  ogłasza:


  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań Samorządu Województwa w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/840/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, Zarząd Województwa Warmińsko –Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert.


  Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski  w zakładce-organizacje pozarządowe

  .

  wprowadził: administrator

 • Zostań wolontariuszem WOŚP.

  2010-12-13 11:40:11

  wospJuż 9 stycznia odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dochód z niej zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. 

  Wielka Orkiestra nie zagra bez wolontariuszy. Jeśli chcesz zagrać z nami i wspomóc całą akcję, nie ma na co czekać!

  Już od wtorku (14.12.2010r.) można zgłaszać się do elbląskiego sztabu, który mieści się przy ul. Stefczyka 7-8 (I piętro, pok. nr 15), w celu wyrobienia identyfikatora. Chętni muszą wziąć ze sobą zdjęcie oraz dowód osobisty lub dokument tożsamości i stawić się osobiście. Wolontariuszy zapraszamy w godzinach od 14:00 do 18:00.

  Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami i wspólnie uda nam się wesprzeć dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

  Jeśli instytucje lub firmy chciałyby wspomóc, włączyć się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zapraszamy!
  Kontakt telefoniczny, za pomocą darmowej infolinii nr: 800 300 594.

  Sie Ma!

  źródło: www.cop.elblag.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Akademia Menedżerów III Sektora

  2010-12-13 07:04:10

  studiaStudia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:
  •zarządzania projektami, finansami i pozyskiwania funduszy na działalność organizacji
  •współpracy z administracją publiczną i firmami prywatnymi
  •prawnych i księgowych aspektów funkcjonowania organizacji non-profit
  •strategii PR organizacji pozarządowych
  •komunikacji i współpracy w grupie
  •budowania zespołu i motywowania działaczy społecznych i liderów lokalnych

  Na program składa się 160 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria oraz zajęcia warsztatowe) realizowanych przez 2 semestry.

  Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

  OPŁATA ZA SEMESTR STUDIÓW WYNOSI 757 ZŁ.

  REKRUTACJA TRWA!

  Bliższe informacje w Biurze Rekrutacji Collegium Civitas
  rekrutacja@collegium.edu.pl
  tel. (+48 22) 656 71 89
  www.civitas.edu.pl

   

  wprowadził: administrator

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

  2010-12-09 09:11:30

  PPCentrum Organizacji Pozarządowych miasta Elbląga i  powiatu elbląskiego przeprowadza szkolenie z zakresu Pierwsza Pomoc - Kurs BLS, które odbędzie się 15.12. 2010 r. w siedzibie COP

  Szkolenie obejmuje naukę podstawowych zabiegów, ratujących życie: ocena przytomności, ocena oddechu oraz ocena wydolności układu krążenia.
  W treść szkolenia wchodzi również właściwe postępowanie z poszkodowanym: ułożenie w odpowiedniej pozycji, wyznaczenie właściwego miejsca ucisku klatki piersiowej, poprawne udrożnienie dróg oddechowych oraz poprawne i efektywne wykonywanie oddechów ratowniczych.

  Przeczytaj więcej ...
 • Mam prawo do prawa...

  2010-12-01 08:18:19

  prawo do prawa

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL