• Nauczanie na odległość na obszarach wiejskich- konferencja

  2011-02-17 22:46:06

  W dniu 3 marca 2011r w sali posiedzeń senatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu przy ul. Gagarina 13 a, odbędzie się konferencja nt. „Nauczanie na odległość na obszarach wiejskich - Od teorii do praktyki społecznej”

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla- konkurs

  2011-02-09 12:33:07

  Zarząd Województwa  Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad i ogłoszenia konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w zakresie Działania 1: Mała infrastruktura wiejska oraz Działania 2: Aktywizacja mieszkańców wsi.

  Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (z dopiskiem Konkurs: pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2011 roku, Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska lub Działanie 2: Aktywizacja mieszkańców wsi, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn, w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2011 roku (w przypadku wniosków przesłanych pocztą, decyduje data zarejestrowania wniosku w Sekretariacie Departamentu, czyli ostateczny termin rejestracji upływa dnia 28 lutego 2011 roku o godz. 15.00.

  Formularze wniosków oraz Zasady dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.wrota.warmia.mazury.pl , zakładce: obszary wiejskie.

  Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu oraz zasad dofinansowania udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 417) oraz pod numerem telefonu (89) 521-92-64 lub (89) 521-92-42.

   

  wprowadził: administrator

 • Konkurs na logo KSOW.TV

  2011-02-09 07:22:09

  ksowSekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na logo internetowego serwisu filmowego pn. „KSOW.TW”, poprzez który rozpowszechniane będą filmy edukacyjne mające na celu promocję dobrych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a zwycięskie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej KSOW.TV
  Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Mogą wziąć w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu.

  regulamin konkursu KSOW.TV

   

  wprowadził: administrator

 • Fotografia cyfrowa- szkolenie

  2011-02-08 08:22:39

  fotoszkolenieCDR O/Kraków organizuje w dniach 23 -25.02.2011 r. szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz społeczności lokalnych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pt.  "Fotografia cyfrowa, realizacja i montaż materiałów filmowych".

  Przeczytaj więcej ...
 • Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym- studia podyplomowe

  2011-01-31 09:05:17

  studia.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom reprezentantów miejscowej społeczności i osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przygotował ofertę studiów podyplomowych ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY NA POZIOMIE LOKALNYM.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL