• Lokomotywa zrównoważonego rozwoju; kampania inormacyjno-edukacyjna

  2011-11-02 15:00:45

  Od września 2011 roku trwa realizacja projektu pt.: "Lokomotywa zrównoważonego rozwoju - partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie" – jest to kampania informacyjno - edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej z zakresu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego.
  Zatem serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w  szkoleniach.

  Przeczytaj więcej ...
 • KONKURS

  2011-11-02 14:07:23

  logo centrumCentrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych ogłasza otwarty konkurs „ARCHIPELAG PAMIĘCI. ATLAS MIEJSC NIEZWYKŁYCH WARMII I MAZUR”. Celem konkursu jest stworzenie wirtualnej mapy miejsc pamięci Warmii i Mazur - wydarzeń historycznych, zabytkowych pałaców, kościołów, zamków, cmentarzy, kurhanów, wiatraków, karczm oraz takich, o których nie można dowiedzieć się z podręczników historii i przewodników krajoznawczych.

  Przeczytaj więcej ...
 • Pamiętniki agroturystyki- konkurs

  2011-10-28 10:38:14

  Pamiętniki agroturystykiZapraszamy do udziału oraz zapoznania się ze szczegółami, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (CDR) wraz z  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki (MSiT), konkursu na Pamiętniki agroturystyki wszystkich, którzy zechcą podzielić się swoimi wspomnieniami, emocjami czy opiniami na temat rozwoju agroturystyki w Polsce. Szczególnie tych, którzy z zaangażowaniem wspierają jej rozwój i tych, którzy w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego odnajdują głęboki sens oraz tych, którzy jako turyści polnymi drogami chadzają...

  Szczegóły konkursu na stronie internetowej: www.pamietnikiagroturystyki.pl

   

  wprowadził: administrator

 • POŻYTECZNE FERIE 12 - konkurs

  2011-10-27 13:42:21

  logo-FWW

   

  Fundacja Wspomagania Wsi prowadzi nabór wniosków o dotacje na zadania związane z konkursem „POŻYTECZNE FERIE 12”.

  Przeczytaj więcej ...
 • KOMUNIKAT

  2011-10-25 15:07:03

  logo kapitał ludzkiW związku z planowaną przez LGD- Wysoczyzna Elbląska, organizacją bezpłatnego szkolenia z zakresu aplikowania o środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zwracamy się  do osób zainteresowanych tego rodzaju spotkaniem, z prośbą o kontakt z naszym biurem. Szkolenie poświęcone zostanie problematyce  dwóch priorytetów:  6.3 (Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich)  oraz 9.5 (Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich).
  Szkolenie poprowadzi Maciej Bielawski – animator ROEFS w Elblągu.
  O czasie i miejscu spotkania poinformujemy osoby zgłoszone do udziału w szkoleniu.

  Bartłomiej Zięba

  Wprowadził:  administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL