• PROWieści - luty 2011

  2011-02-28 08:41:35

  Z przyjemnością informujemy, że ukazało się lutowe wydanie „PROWieści”, miesięcznika dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydawnictwo redagowane jest przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW i zamieszczane na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013/PROWieści.

  Przeczytaj więcej ...
 • Stypendia dla gimnazjalistów z obszarów wiejskich

  2011-02-25 08:27:00

  Edukacyjna Fundacja Czerneckich EFC ułatwia naukę młodzieży z obszarów wiejskich o ograniczonych możliwościach finansowych poprzez:

  •stypendia AKROPOL będące wsparciem dla utalentowanych gimnazjalistów na etapie licealnym;
  •stypendia PARTENON, które pomagają stypendystom AKROPOLU w sfinansowaniu studiów wyższych.

  Regulaminem stypendiów AKROPOL oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.efc.edu.pl.
  Data składania formularzy do stypendiów AKROPOL upływa 14 marca 2011 roku.

  Koordynatorka Wojewódzka
  warmińsko mazurskie
  Iwona Konopka
  Brąswałd 18
  11-001 Dywity
  ikonopka@efc.edu.pl

 • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

  2011-02-23 23:37:29

  Gołdap- szkoleniePo zakończonym w ubiegłym tygodniu szkoleniu dla Lokalnych Grup Działania Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu monitorowania i ewaluacji  Lokalnych Strategii Rozwoju, na którym  LGD- Wysoczyzna Elbląska reprezentowali członkowie zarządu oraz kierownik biura, w celu dostosowania naszej strategii do obecnych potrzeb mieszkańców obszaru, postanowiono dokonać aktualizacji  dokumentu. Informacje o wynikach pracy związanych ze zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015, zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej.

   

   

  wprowadził: administrator

 • Nauczanie na odległość na obszarach wiejskich- konferencja

  2011-02-17 22:46:06

  W dniu 3 marca 2011r w sali posiedzeń senatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu przy ul. Gagarina 13 a, odbędzie się konferencja nt. „Nauczanie na odległość na obszarach wiejskich - Od teorii do praktyki społecznej”

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla- konkurs

  2011-02-09 12:33:07

  Zarząd Województwa  Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad i ogłoszenia konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w zakresie Działania 1: Mała infrastruktura wiejska oraz Działania 2: Aktywizacja mieszkańców wsi.

  Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (z dopiskiem Konkurs: pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2011 roku, Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska lub Działanie 2: Aktywizacja mieszkańców wsi, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn, w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2011 roku (w przypadku wniosków przesłanych pocztą, decyduje data zarejestrowania wniosku w Sekretariacie Departamentu, czyli ostateczny termin rejestracji upływa dnia 28 lutego 2011 roku o godz. 15.00.

  Formularze wniosków oraz Zasady dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.wrota.warmia.mazury.pl , zakładce: obszary wiejskie.

  Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu oraz zasad dofinansowania udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 417) oraz pod numerem telefonu (89) 521-92-64 lub (89) 521-92-42.

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL