• Zasady udzielania doradztwa w sprawie naborów wniosków.

  2016-10-20 16:03:28

  W związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi usługami doradczymi, uprzejmie informujemy, że konsultacje  tematyczne w sprawie naborów wniosków świadczone są w Biurze Zarządu LGD we Fromborku, przy ul. Braniewskiej 11 oraz biurze terenowym LGD w Pieniężnie, przy ul. 1 Maja 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  Dodatkowo LGD planuje przeprowadzenie spotkań konsultacyjno-doradczych na terenie poszczególnych gmin członkowskich, których termin i miejsce podane zostaną po uzgodnieniach z lokalnymi samorządami.


  Biuro Zarządu LGD

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

  2016-10-18 18:37:41

  prow 2014-2020 nowy 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 6/2016

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego

  2016-10-18 18:15:25

  prow 2014-2020 nowy 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 5/2016

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

  2016-10-18 17:54:41

  prow 2014-2020 nowy 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 4/2016

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

  2016-10-18 17:22:21

  prow 2014-2020 nowy 

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 3/2016

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL