• Barwy Wolontariatu 2014

  2014-10-02 10:39:25

  barwy wolontariatu_logoRusza XIV edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy i docenieniem akcji wolontarystycznych. Zapraszamy więc wszystkie organizacje pozarządowe, wolontariuszy oraz osoby, które korzystają z ich pomocy do przesyłania swoich zgłoszeń. Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2014.

   

  Karolina Oziewicz
  Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

  ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 26, 82-300 Elbląg, tel/fax: 55 235 18 85, bezpłatna infolinia: 800 300 594
  www.wolontariat.org.pl/elblag , elblag@wolontariat.org.pl

 • Dożynki Gminne w Milejewie

  2014-09-04 11:43:44

  Dożynki Gminne Milejewo
 • Dożynki Gminne w Młynarach już w sobotę

  2014-09-04 11:04:43

  Dożynki Gminne Młynary
 • 10 Produktów Lokalnych Wysoczyzny Elbląskiej...

  2014-07-25 16:22:43

  produkt lokalny

  Produkt lokalny to wyrób lub usługa, które obejmują wiele dziedzin wytwórczości ludzkiej (żywność, rękodzieło, rzemiosło czy działalność artystyczną). Dodatkowo jest ściśle związany z danym regionem geograficznym. To wyrób lub usługa, z którymi utożsamiają się mieszkańcy danego obszaru, produkowany w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Kwintesencją produktu lokalnego jest powszechność jego występowania na danym terenie, przy nikłej znajomości w innych regionach kraju. Produkt jest więc swojego rodzaju wyróżnikiem, elementem charakterystycznym dla wąskiego obszaru.

  Przeczytaj więcej ...
 • Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla...

  2014-07-24 15:47:39

  herb UMW ramach konkursu pt. „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla, miejsce w którym warto żyć..” Gmina Młynary podpisała umowy na dofinansowanie dwóch  inwestycji polegających na doposażeniu placu zabaw w  Kurowie Braniewskim  oraz  utworzeniu placu zabaw „Biedronka” w Karszewie. W konkursie aplikować mogły sołectwa uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL