• LEADER - Promocja Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu współpracy.

  2022-08-19 15:21:40

  umowa WCO

   

  W ubiegłym tygodniu  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał z trzema Lokalnymi Grupami Działania umowę na realizację projektu współpracy pt.”Wiem czym oddycham”,   którą  z rąk Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów  Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odebrał pan Mateusz Sobieszczuk, reprezentujący LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

   

   

  Dzięki pozyskanym środkom unijnym możliwa będzie realizacja zadań mających na celu upowszechnianie wśród mieszkańców naszego województwa wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz promocja Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej w kontekście rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

   

  Więcej informacji na temat programu LEADER oraz działalności LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” można uzyskać w siedzibie Biura Zarządu we Fromborku przy ul. Pocztowej 9 lub na stronie internetowej lgdwysoczyzna.pl

   

  Biuro Zarządu LGD 


 • Kolejna inwestycja z dofinansowaniem z programu LEADER.

  2022-08-02 10:21:01

  wyszkowo_plac_zabaw

   

  Wyszkowo w gminie Lelkowo z nowoczesnym placem zabaw.


  29 lipca wraz z zaproszonymi gośćmi, Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Mironem Sycz, Wójtem Gminy Lelkowo Panem Łukaszem Skrzeszewskim, Dyrektorem Biura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” Panem Bartłomiejem Ziębą, uroczyście przecięto wstęgę  na nowo powstałym placu zabaw.

   

  To nowatorska inicjatywa w Gminie Lelkowo, gdzie po środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich „Wyszkowianki” z Wyszkowa. Projekt po ocenie formalnej i merytorycznej otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oddolne działania przyniosły długo wyczekiwany przez mieszkańców efekt.                

  W sołectwie powstał w pełni wyposażony plac zabaw ze strefą rekreacyjną z przeznaczeniem do użytkowania przez najmłodszych oraz młodzież. „Szczęśliwy Zakątek”, bo taką nazwę przyjęto dla inwestycji, stał się miejscem wspólnych spotkań i integracji mieszkańców sołectwa chętnie spędzających czas w urokliwej przestrzeni placu zabaw.

   

  Realizacja zadania odbyła się w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

   

  Biuro Zarządu LGD

 • Nabór na stanowisko pracy w LGD

  2022-06-22 14:47:50

  oferta pracy

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista d.s. administracyjno-biurowych.


  1.Cel istnienia stanowiska pracy
  Prowadzenie Biura Zarządu

  2.Wymagania niezbędne
  a) Wykształcenie minimum średnie;
  b) Co najmniej 5- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
  c) Obsługa urządzeń biurowych;
  d) Obsługa komputera i aplikacji biurowych;
  e) Znajomość zagadnień PROW 2014-2020;
  f) Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2023;

  3.Wymagania preferowane (pożądane)
  a) Doświadczenie w aplikowaniu i rozliczaniu środków unijnych i krajowych;
  b) Znajomość ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
  c) Umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawnych;
  d) Dobra organizacja pracy;
  e) Sumienność, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
  f) Dyspozycyjność;
  g) Komunikatywność;
  h) Wysoka kultura osobista;
  i) Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski);
  j) Prawo jazdy kat. B

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na działania dotyczące tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

  2022-06-14 19:47:07

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 39/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...
 • Ogłoszenie o naborze wniosków na działania dotyczące budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej.

  2022-06-14 19:27:00

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Nr 38/2022

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”  w ramach działania19  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL