• Warsztat refleksyjny

  2022-02-26 15:23:02

  logotypy programu PROW 2014-2020
   

  Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w warsztacie refleksyjnym - aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz pod wskazanym linkiem.
  Z góry dziękujemy za udział- Państwa odpowiedzi z pewnością pomogą nam podnosić jakość naszej pracy na rzecz obszaru LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej".
  Na Państwa odpowiedzi czekamy do 28.02.2022 r do godziny 10.00.
   
   
   
  wprowadził: administrator 
 • spotkania informacyjno-szkoleniowe dot. rozliczania wniosków o płatność

  2021-09-21 14:33:33

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Biuro Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” rozpoczyna cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dot. problematyki rozliczeniowej, w tym wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w formie warsztatowej w siedzibie LGD i adresowane są do beneficjentów czynnych umów o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach inicjatywy LEADER, jak również przyszłych potencjalnych wnioskodawców.

  Harmonogram spotkań:

  24.09.2021r. (piątek) godz. 14:00;
  27.10.2021r. (środa) godz. 14:00;
  27.11.2021r. (sobota) godz. 11:00.

   

  W związku z trwającym stanem epidemicznym wywołanym pandemią wirusa SARS-cov2 spotkania zorganizowane zostaną w pełnym rygorze sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami. Jednocześnie z uwagi na troskę o zdrowie uczestników spotkań ograniczono liczbę miejsc do 10. Tym samym niezbędne  jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu  do Biura LGD pod nr telefonu 55 231 12 52.

  Dodatkowo organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu oraz formy planowanych spotkań.

   

  Wprowadził: administrator

 • Projekt aktualizacji LSR - konsultacje

  2021-08-27 15:15:05

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z procedowaną zmianą  Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” ubiega  się o zwiększenie budżetu działania LEADER oraz potrzebą złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaktualizowanej pełnej treści Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarząd LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do konsultacji przedmiotowego dokumentu.


  Ewentualne uwagi można wnosić do Biura Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i wysoczyzny Elbląskiej do dnia 02.09.2021r.(czwartek) do godziny 12:00.

  projekt aktualozacji Lokalnej Strategii Rozwoju

   

  Edycja:   W związku z dostrzeżeniem oczywistej omyłki  w treści „Planu działania” dot. waluty planowanego wsparcia wyrażonej w PLN, Biuro Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” informuje, że wartości te winny być wykazane w walucie Euro.


  Treść dokumentu z poprawioną omyłką oczywistą.

  wprowadził: administrator

 • Zapytanie ofertowe - urządzenie wielofunkcyjne

  2021-06-22 16:54:16

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na dostawie laserowego urządzenia wielofunkcyjnego w ilości 1 szt. wg poniższego zapytania:

   

  zapytanie ofertowe

 • zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy

  2021-06-22 16:46:41

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego w ilości 1 szt. w/g poniższego zapytania:

   

  zapytanie ofertowe

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL