• Obsługa interesantów LGD w formie bezpośredniej czasowo zawieszona!!!

  2021-03-25 17:28:16

  UWAGA!!!
  W związku z trwającym stanem epidemii na terenie całego kraju, oraz rekordowym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2,  w poczuciu troski o bezpieczeństwo naszych beneficjentów i wnioskodawców, z dniem dzisiejszym zawieszam obsługę interesantów w formie bezpośredniej.
  Wyjątek stanowić będą sprawy pilne, związane z realizacją warunków czynnych umów podpisanych z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ważne sprawy dot. oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej, złożonych  w ramach zakończonych naborów.
  Powyższe możliwe będzie, wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty oraz odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
  Pracownicy biura LGD, nadal pozostają do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji teleinformatycznej.

  Dyrektor Biura Zarządu
  Bartłomiej Zięba
 • Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach LSR

  2021-03-06 10:09:52

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" informuje, że w zakładce "Nabory wniosków 19.2" opublikowano listy operacji wybranych do realizacji dla zakończonych naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

  wprowadził: administrator

 • Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (podejmowanie działalności gospodarczej - premie)

  2021-02-10 10:14:15

  UWAGA!!!
   
  Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. premie), w związku z obowiązującym zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2, mogą wnioskować o zmiany umów o przyznaniu pomocy.
   
  W praktyce oznacza to, że Beneficjent, chcąc skorzystać ze zmienionych przepisów, powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z pisemnym wnioskiem o aneks do wcześniej zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
  Poniżej zamieszczono wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych):

   
   
  oraz treść obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

   
   
  Działając w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powyższe stanowi ofertę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2.
 • Nabory wniosków o przyznanie pomocy zakończone.

  2021-01-20 19:21:21

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W związku z zakończeniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na opoeracje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Biuro Zarządu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" zamieściło w zakładce "Nabory wniosków 19.2" listy wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory.

   

  wprowadził: administrator

 • Zapytanie ofertowe - tłumaczenie kroniki z j. niemieckiego

  2021-01-05 14:46:28

  logotypy programu PROW 2014-2020

   

  W zwiazku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski kroniki mijscowości Różaniec gm. Pieniężno  w/g poniższego zapytania ofertowego.

   

  Tekst zapytania ofertowego 

   

   

  wprowadził: administrator 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL