Gmina Płoskinia

Gmina Płoskinia znajduje się w półn-wsch. części Warmii i obejmuje obszar wyżynny o łącznej powierzchni 17 205ha. Jej tereny rozciągają się wzdłuż rzek Pasłęki i Wałszy. Charakteryzuje się rozwojem przemysłu drzewnego (zakłady przeróbki drewna). Stanowi ona część wielkoprzestrzennego ekologicznego systemu obszarów chronionych oraz Zielonych Płuc Polski.
Jest bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym i krajoznawczym i turystycznym. W jej granicach znajduje się rezerwat "Ostoja Bobrów" na rzece Pasłęce.  Tereny te są bardzo atrakcyjne dla wędkarzy i grzybiarzy. Silnie rozwija sie agroturystyka o czym świadczą liczne gospodarstwa agroturystyczne. Przez teren gminy przebiegają piesze, rowerowe i konne szlaki turystyczne. Nad jeziorem Pierzchalskim istnieje pole biwakowe.

Kultura
 
cykliczne imprezy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, konkursy palm i pisanek wielkanocnych itp
 

Zabytki

Płoskinia
 kościół par. p.w. św. Katarzyny, z 1 poł. XIV, XVII, 1881
 2 bramki,
plebania, 2 poł. XVIII,
 
Piórkowo
 cmentarzysko Kurhanowe datowane na 600 r. p.n.e.
 
Chruściel
 kościół par. p.w. Świętej Trójcy, z lat 1719-1721
 cmentarz przykościelny,
 
Długobór
 kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela z XIV i XIX w.
cmentarz parafialny z 2 poł. XIX w,
ogrodzenie z bramami i kapliczką,
 
Pierzchały
 kościół p.w. Najśw. Marii Panny, z 1 poł. XIV,
cmentarz przykościelny,
elektrownia wodna z 1936
 
Tolkowiec
 kościół par. p.w. św. Marcina, 1 poł. XIV, była siedziba Kolegiaty
 cmentarz przykościelny

 


 
Żródło: Informacja Turystyczna w Braniewie

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL