• Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  2015-06-15 08:54:55

  Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na doroczną Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2015 w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.

  Przeczytaj więcej ...
 • VI REKREACYJNY BIEG DO GRUBEJ KAŚKI

  2015-05-22 13:39:05

  Gruba Kaśka30.05.2015r. (sobota) już po raz szósty wystartuje „Bieg do Grubej Kaśki”.

  Bieg rozpocznie się o godz.10:00 z pod wiaty Nadleśnictwa Młynary. 

  Wszystkim zawodnikom życzymy doskonałych wyników, a kibicom miłych wrażeń.
  Wspomnieć należy, że „Gruba Kaśka”, to jedna z najwyższych sosen w Polsce.

  Ma około 40 metrów, rośnie na terenie ścieżki edukacyjnej w Gardynach i jak na swój wiek, bo około 300 lat, bardzo dobrze się trzyma.

  organizatorzy:

  - Ośrodek Kultury w Młynarach

  - Urząd Miasta i GminyMłynary

  - Nadleśnictwo Młynary

   

   

  wprowadził: administrator

 • Dzień Dziecka w Tolkmicku

  2015-05-20 11:10:39

  fot. MGOK w Tolkmicku 

   

  W ostatnią sobotę maja na placu przed domem kultury w Tolkmicku świętować będą najmłodsi mieszkańcy gminy.
  To z okazji ich święta miejscowy ośrodek kultury przygotował wiele ciekawych atrakcji. Będzie dmuchany zamek, przejażdżki z motocyklistami klubu „KARDAN”, konkurencje sportowe oraz kącik kulinarny.
  Tego dnia odbędzie się także konkurs talentów „Mini talent show”
  Impreza rozpocznie się o godz. 14:00 i powinna trwać do godz. 20:00


  Współorganizatorzy imprezy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, SP im. Mikołaja Kopernika, Przedszkole Miejskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania", OSP Tolkmicko, Klub Motocyklowy Kardan.

  źródło: dziennik Elbląski

   

  wprowadził: administrator

 • Konkurs na wkład własny do projektów...

  2015-05-18 09:17:45

  herb UM

   

  Szanowni Państwo,

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
  1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
  2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
  4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  5) rozwój turystyki
  6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
  7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
  8) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
  9) integracja środowisk kombatanckich
  Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to:  60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.
  Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http:// (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/  w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 5 czerwca  2015 r. - należy składać oferty. 
  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

   

  wprowadził: administrator

 • Pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim

  2015-05-04 10:03:33

  herb UMZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „pilotażowy program wsparcia inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku”.

  W sprawie konkursu można kontaktować się telefonicznie: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego, Elżbieta Mierzyńska (tel. 89 512 58 76), Joanna Glezman (tel. 89 512 58 80, 724 777 741), mailowo: op@warmia.mazury.pl lub osobiście: w siedzibie Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, pok. 3 i 6 (w przypadku spotkania – prosimy o telefoniczne zapowiedzenie wizyty).
  Treść ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/Otwarte_konkursy_ofert/

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL