• Małe Granty dla sołectw...

  2017-09-11 10:54:29

  Małe granty dla sołectw

   

  Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

  Przeczytaj więcej ...
 • UWAGA !!! Zmiana Księgi Wizualizacji PROW 2014-2020

  2017-09-04 09:12:56

  prow 2014-2020 nowy

   

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, ze od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

  Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

  Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

  „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

   

  Aktualne informacje dotyczące księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej MRiRW - www.minrol.gov.pl w zakładce Działania informacyjne PROW 2014-2020.

   

  Biuro Zarządu LGD

   

  wprowadził: administrator

 • Ze sobą czy obok siebie- czyli o umiejętnościach budowania wspólnoty lokalnej

  2017-09-01 12:11:12

  W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD zapraszamy na seminarium z cyklu Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim ZE SOBĄ CZY OBOK SIEBIE – CZYLI O UMIEJĘTNOŚCIACH BUDOWANIA WSPÓLNOTY LOKALNEJ

  Przeczytaj więcej ...
 • Równać Szanse 2017

  2017-08-30 11:57:05

  Równać Szanse 2017

   

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Przeczytaj więcej ...
 • Dożynki Gminne Młynary 2017

  2017-08-28 11:52:10

  Dożynki Gminne Młynary 2017

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL