• Piosenki wiatrem pisane...

  2013-11-05 12:43:37

  gesek
 • Wiła wianki i … tradycje polskie

  2013-10-15 12:57:00

  Dzieci i młodzież z gminy Młynary ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień artystycznych biorąc udział w zajęciach realizowanych podczas projektu „Wiła wianki i … tradycje polskie” organizowanego przez Fundację „teraz My” w Sąpach. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Młynary. W najbliższy weekend odbędzie się 3 cykl warsztatów, którego mottem przewodnim będą tradycje związane z okresem jesiennym.
  Ewa Nisiewicz

   

  wprowadził: administrator

 • Razem o łupkach - debata

  2013-10-07 14:03:24

  Starosta powiatu elbląskiego, Pan Sławomir Jezierski oraz zespół programu edukacyjno - dialogowego „Razem o łupkach” zapraszają do wzięcia udziału w debacie otwarcia na temat poszukiwania i wydobywania gazu z łupków na terenie powiatu elbląskiego.

  Debata Otwarcia to pierwsze spotkanie w ramach projektu „Razem o łupkach”, które rozpoczyna proces dialogowy w powiecie elbląskim. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wyniki diagnozy lokalnej przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy oraz informacje o zasadach działania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).
   
  Głównym zadaniem i celem istnienia Lokalnych Komitetów Dialogu jest prowadzenie dialogu społecznego, zdobywanie wiedzy i przekazywanie jej innym mieszkańcom oraz prowadzenie negocjacji w celu podpisania umowy społecznej.
   
  Agenda spotkania:
  1. Zaprezentowanie mieszkańcom założeń programu „Razem o łupkach”.
  2. Prezentacja wyników lokalnej diagnozy społecznej przeprowadzonej na terenie powiatu elbląskiego.
  3. Przedstawienie założeń działania Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD).
  4. Dyskusja.
   
   
   
  Spotkanie odbędzie się 16 października 2013 o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym w Elblągu ul. Saperów 14 A.

  Więcej o programie: Koordynator procesu w woj. warmińsko-mazurskim:

  www.razemolupkach.org Łukasz Przybylski lukasz.przybylski@razemolupkach.org

  wprowadził: administrator

 • Kandydaci na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego- poszukiwani

  2013-09-23 13:33:12

  herb UMMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała Nr 45/571/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 42/541/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

  Uchwała wraz z „Kartą zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego”).

  Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 11 października 2013.
  Wyboru 5 członków Rady spośród zgłoszonych kandydatur dokonają organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w trybie głosowania.

  Wszelkich informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: tel. 89 512 58 76, 724 777 741, e-mail: op@warmia.mazury.pl 

   

  wprowadził: administrator

 • RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

  2013-09-23 10:38:02

  równać szansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

  O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

  Termin składania wniosków: 10 października 2013 r.

  Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

   

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL