• Odnawianie wsi od nowego roku

  2012-01-05 08:48:13

  drogaŚladem innych regionów Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczyna wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – miejscem, w którym warto żyć…” Jest to nawiązanie do wizji rozwoju regionu określonej w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, ponieważ Program jest formą operacjonalizacji założeń tego dokumentu strategicznego. Założenia ogólne do Programu zostały zatwierdzone uchwałą Nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 r.

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór wniosków projektów „dużych”- Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

  2012-01-04 08:57:29

  Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „dużych”do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
   

  Przeczytaj więcej ...
 • Otwarty konkurs ofert

  2012-01-03 15:38:55

  herb UMBiuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Przeczytaj więcej ...
 • Wesołych Świąt

  2011-12-20 07:49:26

   swieta

   

  Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
  towarzyszy wszystkim Państwu przez cały Nowy Rok 2012.
  Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy,
  spełniały się w nim zamierzenia zawodowe i społeczne
  oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
   

  Zarząd i pracownicy LGD- Wysoczyzna Elbląska

   

  wprowadził: administrator

 • Biuletyn KSOW 04/2011

  2011-12-16 08:30:44

  ksowUprzejmie informujmy, iż ukazał się kolejny 04/2011 numer „Biuletynu KSOW”. Wydawnictwo służyć ma wymianie doświadczeń i informacji w ramach realizacji najlepszych praktyk Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydawcą kwartalnika jest Sekretariat Centralny KSOW, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.
   

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL