• Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

  2014-03-03 15:04:55

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.


  Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar, będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

   

  Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

  Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl.

  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Anna Czapla, e-mail: a.czapla@fdpa.org.pl,

  tel. 22 864 03 90; 531 829 506, fax 22 864 03 61.

 • ZAPRASZAMY !!!

  2014-02-27 15:51:01

  kabaret
 • Chata zielarska jako miejsce powrotu do natury.

  2014-02-25 15:20:02

  chata zielarska1 chata zielarska2

  W miejscowości Sąpy gmina Młynary jest  realizowany projekt „Chata zielarska jako miejsce powrotu do natury” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, którego zakończenie nastąpi w maja 2014 r. W  przyszłości będzie to  miejsce, gdzie lokalna społeczność na organizowanych warsztatach będzie poznawała tajniki zielarstwa, procedury wytwarzania maści i mikstur leczniczych.

  Ewa Nisiewicz

 • KOBRANOCKA - koncert

  2014-02-11 19:48:50

  kobranocka
 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy...

  2014-02-03 20:08:24

  herb UM

  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem  LGD- Wysoczyzna Elbląska  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:


  1.  „Odnowa i rozwój wsi”  (nabór nr LGD/413-OiRW/2014),
  2.  Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – tzw. Małe Projekty (nabór nr LGD/413-MP/2014)

  I. Termin składania wniosków:
  Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w dni robocze
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 17.02.2014r. do 07.03.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

  II. Miejsce składania wniosków:
  Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze  LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo,
  Pomorska Wieś 40.

  III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
  Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
  na stronach internetowych:
  - LGD- Wysoczyzna Elbląska: www.lgdwysoczyzna.pl
  - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
  oraz w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1. oraz siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


  IV. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:
   
  1.  Odnowa i rozwój wsi- 65 868,00 zł
  2.  Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi – tzw. Małe Projekty- 90 000,00 zł

  V. Minimalnym wymogiem, którego spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji prze LGD do dofinansowania, jest uzyskanie min. 50% punktów (wyrażonych ilorazem sumy  punktów ważnie oddanych głosów i ilości głosów ważnych), przy ocenie operacji według lokalnych kryteriów wyboru.


  VI. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska, 82-316 Milejewo
  Pomorska Wieś 40; tel.55 231 12 52, e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl

   

  Tu można pobrać niezbędne formularze dla działań:

   

  Odnowa i rozwój wsi

  Małe projekty

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL