• XVI edycja Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

  2016-08-29 11:16:14

  herb UMRusza XVI edycja Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
   
  Zgłoszenia można nadsyłać do 20 września 2016r.
   
  Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Na docenienie mogą więc liczyć pracownicy pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywni liderzy organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a także jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe.

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór na stanowisko pracy w LGD

  2016-08-01 16:26:26

  prow 2014-2020

   

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" z siedzibą we Fromborku, ogłasza nabór na stanowisko koordynatora d.s. projektów i animacji.

  treść ogłoszenia o naborze

   

  wprowadził: administrator

 • Konkurs na nowe logo LGD

  2016-07-27 11:08:18

  plakat_konkurs_na _logo_LGD

   

  Zarząd LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" ogłasza konkurs na nowe logo stowarzyszenia.

  Prace konkursowe przyjmowane będą do 30.09.2016r.

  pozostałe zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin.

   

  wprowadził: administrator

 • Fundusze w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

  2016-07-18 09:40:51

  W związku z rozpoczęciem naboru wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży – nowego programu, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw prosimy o zapoznanie się z informacją o projekcie i rozważenie w nim uczestnictwa, bądź o powiadomienie podmiotów/organizacji z terenów miast i gmin potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem i spełniających warunki udziału. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br.

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór członków komisji konkursowej

  2016-07-18 09:31:32

  herb UMZgodnie z trybem powoływania i zasadami działania komisji konkursowych zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie kandydatów do pracy w komisji konkursowej mającej na celu ocenić oferty z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Kandydatów na członka komisji konkursowej można zgłaszać na adres m.katarzynski@warmia.mazury.pl  w terminie do dnia 21.07.2016 r.

   

  Proszę o podanie następujących informacji na temat kandydata/ów :
  - imię i nazwisko
  - nazwa organizacji którą reprezentuje
  - adres mailowy lub telefon kontaktowy
  - krótki opis doświadczenia zarówno w pracach komisji konkursowych jak i pracy/wiedzy w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego

   

  Mariusz Katarzyński
  Inspektor
  Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
  URZĄD MARSZAŁKOWSKI
  WOJEWÓDZTWA
  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

   

  wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL