• Sąpy wsią z najlepszą inicjatywą...

  2015-06-30 15:39:55

  Sąpy- Wieś z inicjatywą

   

  W ubiegłym tygodniu, podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji powiatowego konkursu „Wieś z inicjatywą” oraz wręczono nagrody i wyróżnienia jego laureatom.
  Do rywalizacji stanęła rekordowa liczba uczestników z 15 miejscowości, spośród których komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów i przyznała sześć wyróżnień.
  Pierwsze miejsce i nagroda w wysokości 7 tysięcy zł przypadły wsi Sąpy z gminy Młynary.

  Przeczytaj więcej ...
 • Model efektywnej kontraktacji usług społecznych

  2015-06-29 13:25:27

  Razem w Olsztynie

   

  Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” wraz z partnerami opracował innowacyjny „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych”. Zadaniem jego jest wsparcie samorządów w procesie zlecania zadań własnych organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej w formie efektywnego kontraktowania usług społecznych.

  Przeczytaj więcej ...
 • Kolejny mały projekt zrealizowany...

  2015-06-25 15:55:54

  Wilkowo-MP

   

  Stanica Konna – konie ale nie tylko…!, to tytuł zrealizowanej operacji z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem naszej LGD.
  Przedsięwzięcie to polegało na utworzeniu wielofunkcyjnego parkuru rekreacyjnego wraz z roundpenem dla stworzenia całorocznego obiektu wspomagającego rozwój oferty spędzania wolnego czasu i aktywizacji społeczności wsi Wilkowo gm. Milejewo.

  wrowadził: administrator

 • Otwarcie małego boiska sportowego w Nowym Monasterzysku

  2015-06-24 21:07:03

  plakat N. Monasterzysko
   
  W niedzielę 16.06.2015  zostało otwarte  małe boisko sportowe we wsi Nowe Monasterzysko.  
  Boisko powstało na terenie przy świetlicy , dzięki pracy własnej mieszkańców .
  Jest to pierwszy publiczny teren sportowy we wsi .
  Podczas   Pierwszego  Pikniku  Rodzin Wsi , przeprowadzone zostały gry i zabawy oraz rozegrano międzypokoleniowy mecz piłki nożnej "Geriavit kontra Vibovit".
  Przeczytaj więcej ...
 • INTERGRACJE 2015

  2015-06-22 16:03:54

  Integracje 2015

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL