• Seminarium informacyjne...

  2009-12-02 21:07:42

  Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu zaprasza na seminarium informacyjne dotyczące możliwości rozwoju w naszym regionie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia  w Milejewie.

   

  Przeczytaj więcej ...
 • Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Małe Projekty- kolejne spotkania

  2009-11-28 10:19:51

  W związku z dużym zainteresowaniem ogłoszonym konkursem na "Małe Projekty" Prezes Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska informuje, że w najbliższy poniedziałek (30.11.2009r.) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w  Pomorskiej Wsi (gm. Milejewo) odbędą się kolejne spotkania poświęcone: przedstawieniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-Wysoczyzna Elbląska na lata 2009-2015 oraz przeprowadzeniu prezentacji nt. "Małych Projektów" i instruktażu wypełniania i składania wniosków o pomoc finansową na ich realizację.

  B. Zięba

 • Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych...

  2009-11-28 09:04:25

  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2010r., dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresach:

  Przeczytaj więcej ...
 • Nabór na stanowisko księgowego

  2009-11-27 20:04:22

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania- Wysoczyzna Elbląska z siedzibą w Milejewie przy ul. Szkolnej 4 ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy: Samodzielny Księgowy.
  Przeczytaj więcej ...
 • Porozumienie zawarte...

  2009-11-24 23:06:49

  Wczoraj (23.11.2009r) o godz. 11:30 w hotelu "GROMADA" w Elblągu, czternaście Lokalnych Grup Działania obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, w tym również

  LGD-Wysoczyzna Elbląska, zawarło "Porozumienie o Współpracy LGD Warmii i Mazur".

  Przeczytaj więcej ...

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL