Umowa na realizację LSR podpisana

Umowa - LGD fot. M. Kierul

 
21 grudnia br. Województwo Warmińsko-Mazurskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Pan Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zawarło z 11 Lokalnymi Grupami Działania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Wybrane LSR do realizacji w województwie warmińsko-mazurskim będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz inicjatywy LEADER w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach zawartych umów LGD będą dysponowały kwotą niemal 31 mln euro na realizację celów zawartych w strategiach.


W imieniu LGD "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej" umowę podpisali, Prezes Zarządu - Jarosław Skiba oraz skarbnik - Mateusz Sobieszczuk.
 
 
 
wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL