Wsparcie unijne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

logotypy programu PROW 2014-2020

 

Od pewnego czasu przyszło mierzyć się nam wszystkim z nową trudną  rzeczywistością. Trwający stan epidemiczny, „przeorał” gospodarkę i wyhamował aktywność społeczną także na obszarze Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej. Brak turystów nad Zalewem Wiślanym, ograniczenia w ilości uczestników spotkań plenerowych czy obowiązkowe maseczki w sklepach i środkach komunikacji publicznej, to obraz dnia codziennego.  Jednak wszystko co ma swój początek, musi mieć i koniec.

Dlatego  licząc na szybkie zakończenie pandemii i chęć wsparcia działań wzmacniających powrót do normalności, Zarząd LGD planuje w drugim półroczu 2020r. ogłosić nabory wniosków o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki czemu mieszkańcy powiatu braniewskiego oraz gmin: Milejewo, Tolkmicko i Młynary, będą mogli pozyskać fundusze  na realizację konkretnych przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy i aktywność społeczną naszego terenu.
Największe szanse na dofinansowanie, będą miały działania z zakresu:
•rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
•rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;
•wsparcia współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim;
•szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe;
•rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
•integracji mieszkańców obszaru LGD i rozwijające ofertę spędzania wolnego czasu;
•promocji obszaru Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej;
•budowy lub przebudowy dróg lokalnych (tylko JST)

Tak więc już dziś zachęcamy do zgłębienia problematyki LEADER będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i kontaktu z Biurem Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku przy ul. Pocztowej 9  tel. 55 231 12 52,  adres e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL