Warmia Miodem Stoi...

Warmia miodem stoi

 

W dniu 11 maja 2019 na terenie wsi Lechowo odbył się festiwal rodzinny organizowany z udziałem władz gminy Pieniężno. Podczas tego wydarzenia poza obchodami 70-lecia OSP w Lechowie, duży nacisk położono na promocję marki turystycznej LGD "Warmia miodem stoi".

Kontakt z żywą naturą jest największą atrakcją naszego regionu i dlatego na tym skupiła się akcja promocyjna. Stoisko marki turystycznej LGD cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a uwagę w szczególności najmłodszych uczestników festiwalu przykuwał żywy ul, będący elementem wystroju stoiska.

Bardzo ciekawą prezentację na temat pszczół, pszczelarstwa, pozyskiwania i przetwórstwa miodu poprowadził doświadczony warmiński bartnik Pan Antoni Czyż. Przewidziano różne atrakcje, m. in. degustację wyrobów z pasieki Pana Antoniego oraz konkursy dla dzieci z nagrodami. Organizatorem promocji marki turystycznej LGD była firma Studentart Krzysztof Myszka, a wydarzenie odbyło w ramach projektu pn. "Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD poprzez zakup innowacyjnych urządzeń rekreacyjnych i multimedialnych służących organizacji eventów dla wielotysięcznej publiczności" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

(materiał nadesłany przez beneficjenta)

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL