II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich

Organizatorem konferencji jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.

Szanowni Państwo,

          Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Konferencję Mediów Obywatelskich, która odbędzie się w dniach 26-27 maja (środa-czwartek) w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Stworzenie miejsca do dyskusji i debat na temat obywatelskich środków przekazu umożliwił partnerski projekt „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego” realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, we współpracy z niemieckim Stowarzyszeniem European Youth4Media e.V.

W trakcie spotkania niemiecki partner przedstawi działania sieci europejskich telewizji obywatelskich. Odbędą się trzy debaty z udziałem ekspertów. By temat przybliżyć polskim realiom, uczestnicy spotkania poznają obecną sytuację prawną mediów obywatelskich w Polsce. Z kolei w ramach dobrych praktyk o swoim doświadczeniu, sukcesach, trudnościach i szansach opowiedzą twórcy mediów obywatelskich naszego województwa oraz z Rosji. Pojawi się także temat współpracy lokalnych telewizji prywatnych z organizacjami pozarządowymi – praktyka z Elbląga.

W związku z wieloletnią współpracą ESWIP z organizacjami pozarządowymi z Obwodu Kaliningradzkiego, zaproszeni zostali także twórcy rosyjskich mediów społecznych. Spotkanie stworzy szansę na wręczenie po raz siódmy nagród w ramach Forum Przyjaznego Sąsiedztwa. Tym razem wyróżnienie otrzymają te organizacje, które skutecznie promowały współpracę transgraniczną za pośrednictwem prowadzonych przez siebie mediów obywatelskich.

W ciągu dwóch dni będzie też okazja do sprawdzenia swoich sił podczas warsztatów prowadzonych przez uczestników projektu oraz ekipę Telewizji Obywatelskiej. Efektem kilkugodzinnej pracy będzie krótki materiał filmowy powstały przy zastosowaniu techniki poklatkowej. Udział w warsztatach przewidziany jest dla 15 osób. Chętni proszeni są o zaznaczenie zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym na konferencję.

Zgłoszenia należy przesyłać do Marty Florkowskiej do 21 maja -  faksem na numer (89) 523-73-45 lub mailowo: m.florkowska@eswip.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.eswip.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji większej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru uczestników wg kryteriów opisanych w zaproszeniu. Konferencja jest bezpłatna (w tym – obiad i nocleg), dojazd na koszt własny uczestników.

Zapraszamy
Marta Florkowska- koordynator projektu

 

wprowadził: zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL