Kolejne umowy podpisane...

podpisanie umów w Tolkmicku

 

Kolejny raz przyznano pieniądze pozwalające stworzyć nowe miejsca pracy oraz promować turystykę na naszym obszarze.

 

W minione poniedziałkowe przedpołudnie (18.06.2018r.) w pięknych okolicznościach przyrody, nad Zalewem Wiślanym, przy plaży w Tolkmicku, beneficjenci poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-200, podpisali z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez  Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz panią Sylwię Jaskulską- Członka Zarządu Województwa, umowy na dofinansowanie przedsięwzięć realizujących założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2020.

Wśród podpisujących umowy były także osoby z powiatu braniewskiego, w tym: gminy Frombork, gminy Pieniężno, gminy Płoskinia oraz gminy Wilczęta.

Oznacza to, że beneficjenci z naszego regionu będą mogli m.in. podjąć prace w nowo otwartych przedsiębiorstwach, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, przebudowywać lokalne drogi, promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

LEADER to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się wielką popularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, kościołów. LEADER umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. LEADER to gwarancja rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność.

Dotychczas, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej przekazało 45 wniosków o przyznanie pomocy z czego podpisano 17 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 2,2 mln złotych.

W dalszym ciągu w Urzędzie Marszałkowskim, trwa proces oceny formalnej i merytorycznej pozostałych wniosków. Natomiast terminy kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanych za pośrednictwem LGD przypadać będą w drugim półroczu 2018 roku.

Więcej informacji na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” na lata 2014-2020, uzyskać można na stronie internetowej lgdwysoczyzna.pl lub pod numerem telefonu 55 231 12 52.


Biuro Zarządu LGD

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL