Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla.

podpisanie umów Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla

 

Umowy związane z konkursem „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zostały podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 

Dofinansowanie było przyznawane na realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

Projekty inwestycyjne mają na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach przedsięwzięcia wdrażane są różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy siłowni zewnętrznych, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Wczoraj (21 maja 2018 roku) zostały podpisane umowy z przedstawicielami 23 projektów, a łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 230 tys. zł

Wśród wyróżnionych pomysłów znalazły się przedsięwzięcia z naszego obszaru. Tym bardziej cieszy fakt, że na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu uplasowało się sołectwo Nowe Monasterzysko (gm. Młynary) z projektem pt. „Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego”.

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowany jest od 2006 roku w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL