25 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim

potrawy Koła Gospodyń Wiejskich Dnia 23.01.2010r odbyło się spotkanie poświęcone obchodom 25-lecia istnienia KGW w Kamionku Wielkim. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście :
-Michał Kubach  -Dyrektor Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Malborku
-Wacława Papiewska- Przewodnicząca Rady Kół Gospodyń Wiejskich przy RZRKiOR z siedzibą w Malborku, członek Prezydium Krajowej Rady Kobiet
-Ryszard Zagalski –Przewodniczący Rady Powiatu Elbląskiego
-Andrzej Lemanowicz- Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
-Józef Zamojcin  -Wice Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
-Robert Oleszkiewicz – Dyrektor Ośrodka Kultury w Tolkmicku
-Przedstawiciele: Rady Sołeckiej, Stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnione panie z KGW w Tolkmicku

 
Koło Gospodyń zostało reaktywowane 24.01.1985r. z inicjatywy Urszuli Gajewskiej która ta funkcję sprawowała 16 lat, drugą przewodniczącą była Dorota Błażewicz która przewodziła przez 5 lat , trzecią przewodniczącą była Asia Śledź która prowadziła koło ostatnie 4 lata. W chwili obecnej koło liczy 38 członkiń i 8 seniorek. Zastrzyk młodości, energii, nowych wyzwań sprawił, że Koło bardzo energicznie  działało. Przy dofinansowaniu ze strony Kółek Rolniczych i ODR w Starym Polu , kobiety mogły jeździć na wycieczki, organizowane były kursy między innymi: kroju i szycia, kulinarne. Każdego roku odbywały się spotkania z okazji: Święta Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka. Kobiety organizowały: festyny  sportowe dla dzieci i młodzieży. Dla dorosłych  urządzały zabawy karnawałowe, andrzejkowe, dożynkowe i  z różnych innych okazji. Systematycznie organizowane były wyjazdy do teatru spotkania z ciekawymi osobowościami. Wszechstronna działalność koła, pozwoliła wyposażyć świetlicę wiejską w sprzęt AGD i wypożyczalnię naczyń. Członkinie  koła często były inicjatorkami i oczywiście brały czynny udział w pracach na rzecz wsi. Wiele razy wspierały finansowo osoby chore potrzebujące wsparcia finansowego.
Działalnością Koła zainteresował się Dyrektor Domu Kultury w Tolkmicku nieodżałowany przyjaciel (obecnie już nieżyjący) Edmund Wężyk, za którego namową założyły kabaret pod nazwą „Remanent” Były to wspaniałe czasy-przez kilka lat bawiły publiczność na scenach w Pieniężnie, Młynarach, Pogrodziu, Elblągu, Kwidzynie, Sztumie, Stegnie, Starym Polu, Tolkmicku i oczywiście w Kamionku Wielkim. Za niewątpliwy sukces członkinie uznały udział koła w przedstawieniu p.t. „Qvo Vadis” w reżyserii Edmunda Wężyka, które było jednocześnie jego pracą dyplomową . Niezliczoną ilość razy panie brały udział w konkursach i pokazach kulinarnych z czego są bardzo dumne, gdyż zajmowały wysokie lokaty.
Reprezentowały Gminę na festynach sportowych w Nowym Dworze Gdańskim, Kielcach, Nowym Polu gdzie zdobywały wysokie miejsca oraz nagrody.  Od 2001r wspólnie z Radą Sołecką, a w ostatnich latach przy udziale Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ”Wielki Kamień” organizują ferie zimowe dla dzieci i młodzieży oraz spotkania opłatkowe. Już dwukrotnie wspólnie ze Stowarzyszeniem organizowały w Kamionku Wielkim imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Udało im się zdobyć pokaźną sumę pieniędzy na rzecz Fundacji.
  Zarząd koła jest w składzie czteroosobowym i działa z wielkim  zaangażowaniem, dużo ciepłych słów można powiedzieć pod adresem Janiny Iwon, która zawsze pracuje w pierwszym szeregu a Ewa Zegzuła prowadzi kronikę od samego powstania, jest to prawdziwe dzieło w którym zawarta jest cała historia koła. Kilka dni temu już po obchodach 25-lecia wolny wakat na przewodniczącą objęła Krystyna Greń która była aktywnym członkiem Zarządu od samego początku powstania koła. Przed nową przewodniczącą będą nowe wyzwania którym na pewno sprosta gdyż, zawsze angażowała się w pracy na rzecz koła.
Samorząd Gminy Tolkmicko zauważył zaangażowanie mieszkańców ,dlatego wieś Kamionek Wielki wpisała się w program” Odnowy Wsi”. Dużą szansą na  zwiększenie działalności koła jest planowany remont świetlicy wiejskiej.

Opracowały: Alina Katarzyna Milewska –Członek Zarządu Koła
Urszula Gajewska -  Członek Koła
zdjęcia KGW w Kamionku Wlk. znajdują się w zakładce GALERIA
wprowadził: Zięba

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL