Jerzy Gajewski wśród godnych naśladowania...

fot.ESWIPKorzystając z okazji rozstrzygania regionalnego konkursu Godni Naśladowania, kolejny raz Stowarzyszenie ESWIP przyznało nagrody tym, których na arenie regionu uznało za Pozarządowców Godnych Naśladowania. I choć nie wszyscy są bezpośrednio reprezentantami organizacji pozarządowych, nagrodę otrzymali dzięki ogromnemu zaangażowaniu i otwartości serca na to, co robią i chcą dalej robić właśnie organizacje. W tym roku nagrody odebrali: Dorota Szczurowska i Jerzy Gajewski.

Dorota Szczurowska – od 2006 roku koordynatorka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. Od samego początku współpracuje z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego oraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzięki temu powstała inicjatywa Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego TOPPO, która w 2008 roku została nagrodzona w konkursie Godni Naśladowania.
Inicjatywa i przychylność Pani Doroty doprowadziły do wprowadzenia takich zadań publicznych powiatu, jak: wolontariat, edukacja obywatelska, aktywizacja i integracja sektora pozarządowego, prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Jest też pomysłodawczynią, autorką i koordynatorką projektu „Centrum Użyteczności Publicznej”, czyli rewitalizacji budynku powojskowego w Ostródzie na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu ostródzkiego. Uwaga – to projekt rzędu 8 mln zł!
Pani Dorota do swojej pracy podchodzi z sercem, czego efekty zostały już parokrotnie nagrodzone – w 2006 roku, w Konkursie Godni Naśladowania, II miejsce i wyróżnienie dla Powiatu Ostródzkiego za „Kartę Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi”, a w roku 2007 statuetka i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” za „Monitoring Karty Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Organizacjami Pozarządowymi”.
Jerzy Gajewski – aktywny społecznik, który serce i duszę oddał społeczności lokalnej i pracy na rzecz jej rozwoju. Pracę tę realizował i realizuje na różne sposoby. Zaangażował się w budowę Wioski Dzieci, czyli Pogrodzia, małej miejscowości tematycznej powiatu elbląskiego, do której dziś przyjeżdżają turyści i korzystają m.in. z gry terenowej przygotowanej przez mieszkańców czy rowerowych wypraw po okolicy.
Pan Jerzy jest współtwórcą i działaczem jednej z najaktywniejszych organizacji naszego regionu – Stowarzyszenia „Pogrodzie dla Przyszłości”, gdzie pełni rolę sekretarza zarządu. Jest nie tylko działaczem społecznym, ale również animatorem lokalnym. Współtworzył Plan Odnowy Wsi, realizował wiele projektów.
Poza Pogrodziem, Pan Jerzy pracuje na rzecz całego regionu – w Partnerstwie Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur „Miejsca z Duszą”, a także w Lokalnej Grupie Działania – Wysoczyzna Elbląska, gdzie pełni funkcję prezesa.
W 2009 roku został wyróżniony nagrodą starosty za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej. Jest też laureatem konkursu „Godni Naśladowania’’ w kategorii „Animator Społeczny’’ za 2010 rok.
Opisy i zdjęcia z dotychczasowymi Pozarządowcami Godnymi Naśladowania można zobaczyć na stronie www.eswip.pl
Źródło: www.eswip.pl

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL