Wędrówka w przeszłość ziemi polskiej- Zakończenie realizacji projektu.

Tolkmicko-projektW dniu 18 września 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbyło się spotkanie kończące projekt „Wędrówka w przeszłość ziemi polskiej”, które realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania” oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskego w Tolkmicku.

Projekt współfinansowany był przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2012. Projekt trwał od czerwca do września 2012 r. Jego uczestnikami byli mieszkańcy miasta i gminy Tolkmicko w wieku 10-18 lat oraz 50+. Warość projektu wyniosła 46450 zł., (dotacja z FIO 40 tyś, a wkład własny-osobowy 6450 zł). Działania projektowe (5 spotkań z historią w bibliotece i wyjazd edukacyjny do Gniezna, Poznania, Krakowa i Warszawy) miały na celu podniesienie wiedzy historycznej i zwiększenie dostępu do edukacji, kultury i turystyki mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku Maria Wodzianicka, Wiceburmistrz Tolkmicka Józef Zamojcin, Proboszcz Parfii św. Jakuba Apostoła Sławomir Szczodrowski oraz uczestnicy projektu, ich rodzice i  osoby zainteresowane przebiegiem ptojektu.
Prezes Stowarzyszenia Aleksandra Sosnowska-Kessler przedstawiła zebranym sprawozdanie z przebiegu projektu oraz jego efekty. Zebrani obejrzeli wystawę fotografii wykonanych podczas trwania projektu oraz prezentację multimedialną. Natomiast więcej szczegółów o projekcie zawartych jest w kronice, którą można oglądać w Bibliotece Publicznej w Tolkmicku.
Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek.
Na zakończenie spotkania wszyscy podczas poczęstunku wspominali wspólnie spędzony czas.

 

Aleksandra Sosnowska-Kessler

 

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL