Wiła Wianki i ...4 pory roku

Wiła wianki i ... 4 pory rokuOd maja do grudnia br. realizowany jest projekt pt. "Wiła wianki i ...4 pory roku" przez Fundację "Teraz My" z siedzibą w Sąpach. Głównym celem jest przeprowadzenie cyklu zajęć artystycznych z różnych obszarów sztuki, umożliwiających rozwój indywidualnych predyspozycji plastycznych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich w gminie Młynary, a także poznanie nowych technik plastycznych.

Zajęcia artystyczne odbywają się z malowania na szkle, origami, decoupage, quillingu. Do tej pory odbyły się dwa cykle spotkań. Pierwsze warsztaty pod hasłem "Wiosna" zrealizowano w czerwcu, a drugie warsztaty pod hasłem "Lato" zrealizowano w sierpniu.

Następne warsztaty dla dzieci i młodzieży planowane są na początek października br. Te przebiegać będą pod hasłem "Jesień". Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Młynary.

 

Ewa Nisiewicz

 

źródło: www.mlynary.wm.pl

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL