Warmińsko-Mazurskie. Godni Naśladowania 2012

Godni naśladowaniaRada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza IX edycję konkursu "Godni Naśladowania" pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

Konkurs obejmuje sześć kategorii:
1.na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowej
2.na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
3.na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego (rady, federacji, sieci)
4.na najlepsza inicjatywę na rzecz osób starszych – realizowaną z Federacją Organizacji Socjalnych FOS-a
5.animator/ka społeczny/a – realizowany z Siecią Rozwoju Lokalnego HEROLD
6.na najlepszy produkt ekonomii społecznej – realizowany z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie ESWIP
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas dorocznej konferencji organizacji pozarządowych, która w tym roku planowana jest 18 września w Olsztynie.
Regulaminy poszczególnych kategorii i wnioski zgłoszeniowe dostępne są m.in. na stronie www.herold.org.pl. Wypełnione formularze wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 czerwca br. w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: ul. Artyleryjska 34, 10-167 Olsztyn. Tel. 89 523 73 45 lub kom. 668 476 381, lub w przypadku wersji elektronicznej na e-mail: godninasladowania@gmail.com.

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL