GARNCARSKA WIOSKA - wyjazd studyjny

garncarska wioskaLokalna Grupa Działania- Wysoczyzna Elbląska 24.09.2011r (sobota) planuje organizację wyjazdu studyjnego do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce k. Nidzicy. Propozycja uczestnictwa w wyjeździe skierowana jest do liderów lokalnych grup społecznych z terenu gmin: Milejewo, Młynary oraz Tolkmicko.  Celem wizyty  jest wymiana i nabycie doświadczeń wśród  jej uczestników, natomiast rezultatem powinno być  wypracowanie nowych metod i dobrych praktyk aktywizacji grup społecznych oraz tworzenia produktu lokalnego, podpatrzonych na odwiedzanym obszarze.

Garncarska Wioska to nazwa pomysłu na pozarolniczą działalność gospodarczą, opartą na starych, ginących zawodach rzemieślniczych, tradycyjnych technologiach i zwyczajach. To także nazwa przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Projektu "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków" ( Program Unii Europejskiej EQUAL). Celem projektu było stworzenie dobrze funkcjonującego i modelowego przedsiębiorstwa społecznego na wsi, złożonego z kilkunastu różnych podmiotów - organizacji i osób prowadzących działalność gospodarczą tworzących razem KLASTER. To przedsiębiorstwo społeczne prowadzi pod wspólną marką - produkcję i usługi w zakresie garncarstwa, krawiectwa, produkcji papieru czerpanego, agroturystyki i turystyki zielonej. To nowa specjalizacja dla jednej z mazurskich wsi - Kamionki, gdzie ten projekt  został zrealizowany oraz możliwość włączenia mieszkańców innych wsi z rejonu Nidzicy.
Wioska Garncarska łączy przedsiębiorczość z promocją historii i kultury regionalnej. W oparciu o dawne umiejętności rzemieślnicze i ginące już dziś zawody tworzy szanse zatrudnienia dla kilkudziesięciu mieszkańców nidzickich wsi. Projekt ma charakter demonstracyjny, prezentując miejsce i rolę starych technologii rzemieślniczych i ich opłacalność na nowoczesnym, konkurencyjnym rynku. Jest konkretną wizją rozwoju dla innych regionów rolniczych i przykładem nowego sposobu pozyskiwania źródeł dochodu dla mieszkańców wsi.
Podczas wizyty uczestnicy wyjazdu, będą mieli okazję w praktyczny sposób zapoznać się ze starą sztuką rzemieślniczą, osobiście uczestnicząc w warsztatach garncarskich i produkcji papieru czerpanego. Dodatkowo w tym dniu odwiedzimy Jarmark Twórczości Ludowej i jeżeli czas pozwoli, to zwiedzimy zamek krzyżacki w Nidzicy.
Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym wyjazdem do Nidzicy i Kamionki w dniu 24.09.2011r (sobota) informuję, iż zgłoszeń należy dokonywać w Biurze LGD- Wysoczyzna Elbląska do 19.09.2011r. od godz.8:00 do 16:00 pod nr tel. 55 231 12 52, 506 583 021 lub na adres e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@o2.pl
Dodatkowych informacji udziela Biuro LGD- Wysoczyzna Elbląska

 

wprowadził: administrator

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL