Akcja Bezpieczne Ferie 2011

pokaz policynyStraż Gminna w Milejewie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w dniu 26 stycznia 2010 roku o godzinie 10.00 przeprowadzi działania profilaktyczno – wychowawcze dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i świetlić wiejskich pod katem bezpieczeństwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem na kontakty z bezpańskimi zwierzętami oraz zagrożeniem powodowanym przez środki psychoaktywne.

Dzieci i młodzież będą mogli osobiście zobaczyć jak wygląda atak psa (na szczęście specjalnie wyszkolonego do takich pokazów), odbędzie się także prezentacja sprzętu, którym posługują się poszczególne formacje. Na zakończenie spotkania zaplanowane jest wspólne ognisko oraz pieczenie kiełbasek .
Zajęcia odbywać się będą w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Pomorskiej Wsi. Planowane rozpoczęcie zajęć godzina 10.00. Zakończenie około 12.00.


Zwiększy sie także- jak informuje Dariusz Poturała,Komendant Straży Gminnej w Milejewie- częstotliwość i ilość patroli w czasie ferii zimowych, a wszystko po to by zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszym mieszkańcom gminy.

 

 

wprowadził: administrator

 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL