Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur 2023

Forum LGD 2023

 

 

W dniach 12 – 13 października 2023 r. w Warlitach Wielkich odbyło się spotkanie tematyczne Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur to już cykliczne wydarzenie, które ma na celu transfer wiedzy i nabytych doświadczeń poprzez szkolenia oraz warsztaty w zakresie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorem tegorocznej edycji Forum było Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, które pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Podczas dwudniowego wydarzenia podsumowano wdrażanie inicjatywy LEADER na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego w obecnej perspektywie. Omówiono także harmonogram prac związanych z wyborem Lokalnych Strategii Rozwoju, złożonych w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz interwencji LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Dodatkowo kluczowe informacje związane z działalnością i przyszłością Lokalnych Grup Działania, w związku z wdrażanym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zaprezentował Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD – Pan Piotr Sadłocha.
W związku z podniesieniem wiedzy kadry pracowniczej Lokalnych Grup Działania, którzy mają bezpośredni kontakt z beneficjentami, Pan Marcin Cisowski przeprowadził szkolenie dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu spotkań i konsultacji z beneficjentami na żywo oraz dostępnych rozwiązań technologicznych w pracy biurowej. Na temat korzyści wynikających z zastosowania aplikacji do obsługi naboru wniosków swoje wystąpienie miał Pan Mariusz Wachowicz przedstawiciel OMIKRON MARIUSZ WACHOWICZ MARIUSZ URBAN SPÓŁKA JAWNA. Zasady funkcjonowania rolnictwa społecznego wraz z omówieniem jego form, tj. idei tworzenia, popartych konkretnymi przykładami, gospodarstw opiekuńczych i zagród edukacyjnych, zaprezentowały pracownice Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie –  Pani Marta Bieciuk i Pani Monika Hodór.
 
źródło: Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Kalendarium wydarzeń

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona prowadzona przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej"

Hosting zapewnia:
SOFTEL